kokoomus_pysty_logo

Kokoomusedustajat: Sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksiltä tulleet laskut verkkoon näkyville

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvä valinnanvapaus sekä yksityisten ja yhdistysten toimiminen palvelujen tuottajina on herättänyt pelkoja, että veronmaksajien rahat valuvat vääriin taskuihin.

“Tämän uhan estämiseksi löytyy useita keinoja. Kaikille yhtenäinen kustannuslaskentamalli, tuotteistus vaikuttavuusmittareineen ja läpinäkyvyyden lisääminen ostolaskujen osalta vastaavat tähän kysymykseen. Terveellä kilpailulla ja avoimuudella saadaan veronmaksajan eurolle eniten katetta ja parempia palveluita juuri silloin kuin kansalainen niitä tarvitsee”, vastaavat Kokoomuksen kansanedustajat Lauslahti ja Kiuru.

Sote–uudistuksen myötä miljardien eurojen käsittely ja maksaminen siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Julkisten ja julkisesti rahoitettujen yksityisten sote-palveluiden kustannustietojen tulee hallituksen linjauksen mukaan olla avoimina verkossa vertailun mahdollistamiseksi.

“Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän kaiken toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja avointa.  Lainsäädännössä tulee olla velvoite avata ostolaskut verkossa vähintään kerran kuukaudessa kuukausitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Näin jokainen kansalainen voisi tarkistaa, mitä palveluiden tuottaminen maksaa. Kansalaisille tulee olla mahdollisuus tarkistaa, mitä on ostettu ja millä hinnalla”, vaativat edustajat.

Ostolaskujen avaamisesta avoimesti selailtavaksi tietoverkkojen välityksellä on jo tätä päivää.  Tästä esimerkkeinä voidaan mainita mm. Helsinki, Espoo ja Tampere. Parantuneen avoimuuden on uskottu tuovan jopa 1 – 2 % säästöpotentiaalin.

“Näin voidaan vähentää epäilyksiä, joita liittyy sote-uudistuksen kustannuksiin sekä yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamiin palveluihin. Tavoitteena tulee olla, että avoimuuden kautta julkisyhteisöjen toiminta tehostuu ja väärinkäytösten mahdollisuus pienenee.  Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys on oltava peruslähtökohtana maakunnissa”, toteavat edustajat.