2018-02-21 Äitiys 036

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja puolueen 3. varapuheenjohtaja Sari Tanus

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja puolueen 3. varapuheenjohtaja Sari Tanus ihmettelee Ylen eläkkeitä koskevaa uutisointi. Ylen uutisessa, joka koski SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen vappupuhetta eläkkeiden korotuksista, kerrottiin, että Kristillisdemokraatit tyrmäävät puheet eläkkeiden korotuksista.

Sari Tanus pitää uutisointia pöyristyttävänä. Tanuksen mukaan Kristillisdemokraatit on koko vaalikauden ajan ajanut korotuksia pienimpiin eläkkeisiin. KD ei ole ottanut kantaa Antti Rinteen puheeseen. Ainoastaan KD:n puoluesihteeri Asmo Maanselkä on kommentoinut puhetta omassa blogissaan ja kritisoinut Antti Rinnettä laskelmien puutteesta.

Tällä hallituskaudella, eläkeläisten asema on entisestään heikentynyt, joten Sari Tanus pitää erittäin tärkeänä, että tilanteeseen puututaan.

Viime vuonna Tanus työskenteli voimakkaasti taitetun indeksin poistamisen puolesta. Eduskunta kuitenkin hylkäsi kansalaisaloitteen työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi.

Sari Tanus pitää pieniin eläkkeisiin kohdistuvaa tasokorotusta välttämättömänä. Nyt pienimpiä eläkkeitä saavat ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen ja asumistukeen. Eduskunnassa käydyn eläkekeskustelun yhteydessä Sari Tanus esitti lausumaa, että hallitus aloittaa valmistelut takuu-, kansan- ja pienten työkyvyttömyyseläkkeiden tuntuvan korotuksen toteuttamiseksi sekä pienten eläkkeiden verotuksen keventämiseksi.

Lisäksi hän esitti, että hallitus aloittaa neuvottelut niin sanotun elinkustannuskorin sisällön tarkistamiseksi, jotta siinä huomioitaisiin paremmin eläkeläisten elinkustannusmenot ja selvittää mahdollisuudet eläkeläisille keskeisten palvelumaksujen alentamiseksi ja etuuksien korottamiseksi.  

Toisessa lausumassaan Tanus esitti, että hallitus aloittaa keskustelut pienten työeläkkeiden  korotuksen aikaan saamiseksi ja että hallitus käy vuoropuhelua eläkeyhtiöiden kanssa ikääntyvän väestön hyvää hoitoa ja erityisesti köyhien eläkeläisten hyvinvointia edistävien kotimaan investointien ja sijoitusohjelmien edistämiseksi.

Sari Tanus huomauttaa, että viime vuonna käydyssä eläkekeskustelussa lähes kaikki puolueet kannattivat korotuksia pienimpiin eläkkeisiin. Tanus toivookin, ettei eläkeläisistä tehdä politiikan pelinappuloita, vaan puolueilta löytyy yhteinen tahtotila eläkeläisten aseman parantamiseksi.