2018-02-07 Sari ja Peter 012

”Olen antanut valan hoitaa ja helliä, en voisi surmata potilasta”

Kristillisdemokraattien lääkäri kansanedustaja Sari Tanus on helpottunut eduskunnan eutanasiaäänestyksen jälkeen. Pitkään käyty eutanasiakeskustelu sai päätöksensä, kun eduskunta hylkäsi aloitteen eutanasian laillistamista Suomessa.

Sari Tanus yllättyi Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen esittämästä lausumasta, joka tähtäsi eutanasialain valmistelemisen aloittamiseen. Heinonen teki esityksensä, siitä huolimatta, että Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli jo antanut asiasta yksimielisen lausunnon.  

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus vetosi eutanasiaa koskevassa eduskuntakeskustelussa lääkärinä antamaansa Hippokrateen valaan. ”Olen luvannut, etten anna potilaalle kuolettavaa myrkkyä, vaikka sitä minulta pyydettäisiin. Olen luvannut hoitaa ja helliä.”

Sari Tanuksen mukaan, hyvään saattohoitoon ei voi kuulua potilaan surmaaminen.    Hän muistuttaa, että siellä missä potilaan tarpeet on kohdattu ja kivut lievitetty, ei edes esiinny toiveita eutanasiasta.

Laadukas saattohoitosaatava kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville kaikkialla Suomessa. Se tarkoittaa, että kuolevan potilaan yksilökohtaiset tarpeet kohdataan, kivut ja muut oireet lievitetään, pelot ja arvottomuuden, taakkana olemisen tunne saadaan väistymään ja myös iäisyyskysymykset kohdataan yhdessä.

Tanus uskookin, että eutanasia-kansalaisaloitteen taustalla on monia, jotka ovat joutuneet näkemään omaistensa ja läheistensä suunnatonta kärsimystä.

Tilanne olikin vuosia sitten kivun ja muiden oireiden lievityksen osalta huomattavasti nykyistä heikompi. Tällä hetkellä käytössä on tehokas keinovalikoima oireiden lievitykseen ja tarvittaessa myös sedaatio, jonka avulla pystytään lievittämään hankalimmatkin oireet.

”Laiminlyöntejä ja epäkohtia on toki esiintynyt. Paikkakunnasta riippuen saattohoidon ja tehokkaan oireen lievityksen saatavuus on voinut vaihdella, mutta epäkohtia ei tule hoitaa laillistamalla potilaan surmaaminen” Tanus sanoo.

Hän painottaa, että eutanasia on aina aktiivinen, surmaamiseen tähtäävä toimenpide.

”Aika ajoin edelleen kuulee puhuttavan passiivisesta eutanasiasta, mutta sellaista ilmaisua ei tulisi käyttää lainkaan. Eutanasia on vain ja ainoastaan aktiivista.

Eutanasiasta on kokemusta muutamasta maasta. Euroopassa Hollanti ja Belgia ovat tässä suhteessa synkkyyden ilmentymiä”

Tanus huomauttaa, että jos jollakin on ollut ajatus, että eutanasian laillistamisen jälkeen sitä käytettäisiin tiukoin kriteerein vain hyvin harvoin, on todellakin väärässä.

Eutanasian laillistaneissa maissa eutanasian käyttö on moninkertaistunut. Sitä käytetään myös nuoriin ja lapsiin, kehitysvammaisiin, psyykkisesti sairaisiin ja dementikkoihin. Myös aivan tavanomaisissa ikääntymiseen liittyvissä vaivoissa on käytetty eutanasiaa.

Hollannissa on myös käsittelyssä aloite, minkä mukaan eutanasia pitäisi olla mahdollinen ilman sen kummempaa diagnosia tai vaivaa, vain jos kokee eläneensä jo riittävästi.

Tanuksen mukaan Alankomaiden eutanasiakäytäntöjen ”Slippery slope” eli kalteva pinta ei siis ole vain uhka vaan se on todellisuutta Euroopassa.

Kun eutanasialle on avattu ovi, se on tullut ja tulee yhteiskuntaan omalla dynamiikallaan. Se käyttö laajenee. Samanaikaisesti, surmaamisen laillistamisen myötä, myös itsemurhaluvut ovat näissä maissa selvästi lisääntyneet.

Tanus haluaa, ettei eutanasialle ei saa vähimmässäkään määrin raoteta ovea. Se ei kuulu ihmistä arvostavaan ja ihmiselämää kunnioittavaan yhteiskuntaan. Sen sijaan laadukas saattohoito tulee saattaa kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville kaikkialla Suomessa.