debaattibanneri

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän lakivaliokunnan jäsenet Sanna Marin, Johanna Ojala-Niemelä ja Suna Kymäläinen vaativat rikoslain rangaistusasteikkoa salakatselusta ja -kuuntelusta päivitettäväksi. Kansanedustajat ovat jättäneet asiasta tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Rangaistusasteikon päivittäminen on noussut ajankohtaiseksi muun muassa Axl Smithin saaman tuomion vuoksi.

─ Rikoslain salakatselua ja -kuuntelua koskevat pykälät ovat tulleet voimaan vuonna 2000. Maailma on kuitenkin muuttunut nopeasti teknologian kehittyessä, mikä on mahdollistanut salakatselun ja -kuuntelun aivan uudessa laajuudessa. Rangaistusasteikosta puuttuu nykylainsäädännössä törkeä tekotapa. Tämä aiheuttaa sen, että rangaistusasteikko ei mahdollista tekojen esittelyä riittävästi esimerkiksi niiden laajuus ja suunnitelmallisuus huomioiden, perustelee kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Sanna Marin.

Lakivaliokunnan demarit muistuttavat, että nykylainsäädännön mukaiseen rangaistusasteikkoon kuuluu törkeä tekomuoto esimerkiksi kunnianloukkauksen ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen osalta. Törkeässä tekomuodossa vankeusrangaistuksen pituus vaihtelee kahdesta neljään vuoteen.

─ Nyt salakatselusta ja -kuuntelusta on mahdollista saada ainoastaan vuoden mittainen vankeusrangaistus. Törkeän tekomuodon kirjaaminen lakiin tai maksimituomion korottaminen mahdollistaisi sen, että laajuudeltaan ja suunnitelmallisuudeltaan erilaiset teot voitaisiin paremmin eritellä. Kyse olisi tapauksista, joissa uhrien lukumäärä, teon suunnitelmallisuus tai arkaluontoisuus tekisivät teosta erityisen moitittavan, Marin jatkaa.