Nurminen, Ilmari sd

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro Kansanedustaja Ilmari Nurminen

Ruokapoliittinen selonteko 1.3.2017

 

Arvoisa puhemies!

Hallituksen ruokapoliittinen selonteko käsittelee laajaa kokonaisuutta. Ruokaan liittyy äärimmäisiä kysymyksiä aliravitsemuksesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, ympäristön kestävyydestä aina eläinten kohteluun. Miljoonat ihmiset maailmassa ovat ruoka-avun varassa. Suomessakin tuhannet ihmiset jonottavat leipäjonoissa kauppojen ylijäämä-elintarvikkeita. Kun puhumme ruuasta, olemme perimmäisten kysymysten äärellä, jotka politiikalla täytyy ratkaista.

Arvoisa puhemies!

Jokaisen elintarvikkeen matka alkaa siitä työstä, mitä alkutuottaja tekee. Viljan viljelystä leiväksi tai maidon päätymisestä kaupan hyllylle on pitkä matka ja se vaatii valtavan määrän työtunteja. Alkutuottajan asema ei ole hyvä ja se on heikentynyt kannattavuusongelmien takia viime vuosina. Tuottajan saama osuus tuotteensa loppuhinnasta on alhainen, vai mitä pitäisi ajatella, kun ruisleivän hinnasta tuottajalle jää vain murunen, eli 2 prosenttia, kaupan ja teollisuuden ottaessa valtaosan.  Tämä ei ole oikeudenmukaista. SDP haluaa, että jokainen tulee toimeen työllään. Siinä tarvitaan reilua kilpailua elintarvikealalle. Näemme, että kannattava kotimainen alkutuotanto turvaa myös elintarvikkeiden saatavuuden mahdollisina kriisiaikoina.

Elintarvikeketju työllistää Suomessa yli 300 000 tuhatta henkilöä. Uusia ja tärkeitä ilmastoystävällisiä innovaatioita on syntynyt elintarviketeollisuuteen, joilla on myös vientipotentiaalia. Suomen kokkimaajoukkue on menestynyt maailmalla ja vie osaamista ja suomalaisen ruuan sanomaa eteenpäin.

Ruuan tuotantoketjun avoimuutta tulee lisätä. Kotimaisen tuotteen valinta kuluttajalle pitää tehdä helpoksi, esimerkiksi selkeiden pakkausmerkintöjen avulla. Vanhuksemme palvelutaloissa, lapsemme ja nuoremme kouluissa ja päiväkodeissa ansaitsevat lähellä tuotettua, suomalaista, puhdasta ruokaa syödäkseen. On tärkeää lisätä kotimaisten lähi- ja luomutuotteiden käyttöä julkisissa hankinnoissa.

Arvoisa puhemies!

Tuotantoeläinten hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä ja tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista lisääntyy kaiken aikaa. Suomalainen liha on verrattain eettisesti tuotettua ja maailman turvallisinta, mm. antibiootteja käytetään tuotannossa vähän. Mutta parannettavaa on silti. Eläinsuojelulainsäädäntö ei ole edennyt tällä hallituskaudella toivotusti.

Sosialidemokraattien linja on, että eläinsuojelulaki tulee uudistaa niin, että eläinten hyvinvointi parantuu ja eläimille mahdollistetaan entistä paremmin lajityypillinen käyttäytyminen.

Arvoisa puhemies!

Suomi täyttää tänä vuonna 100-vuotta. Elintasomme on korkea. On järjen köyhyyttä, että heitämme Suomessa syömäkelpoista ruokaa roskiin jopa 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Hävikkiruuan ilmastokuormitus on suuri, sillä hukkaan menevään ruokaan on panostettu resursseja koko tuotantoketjun varrella viljelystä aina pakkaamiseen ja kuljettamiseen. Vuosittainen ruokahävikki vastaa noin 100 000 henkilöauton päästöjä. Tarvitaan monenlaisia keinoja, jotta koko ruokaketju on kestävä. Etenkin ylijäämäruuan käyttöä tulee tehostaa.

Kiertotalousajattelun hengessä syömäkelpoista ruokaa voitaisiin ohjata takaisin ruokaketjuun ja hyötykäyttöön. Tarvitaan myös järeämpiä, lainsäädännöllisiä keinoja.

Viime vuonna yli 100 kansanedustajaa allekirjoitti lakialoitteen, jolla kiellettäisiin syömäkelpoisen ruuan roskiin heittäminen. Eduskunnassa on vahva tahtotila hävikkikysymyksen ratkaisemiseksi. Sosialidemokraatit haluavat olla mukana luomassa keinoja hävikin vähentämiseksi.

Kiertotalouden edelläkävijänä Suomi ei voi sivuuttaa ruokahävikki-kysymystä.

Arvoisa puhemies!

Sosialidemokraatit kiittävät hallitusta monipuolisesta selonteosta. Suomen tulee olla kiertotalouden, eettisen kulutuksen ja innovatiivisemman ruuantuotantoketjun edelläkävijä. Se edellyttää tehokkaita keinoja alkutuottajien aseman parantamiseksi kestävästi, nopeita toimia ruokahävikin vähentämiseksi sekä kunnianhimoista eläinsuojelulakia 100-vuotiaalle Suomelle.