Kuva: Jukka-Pekka Flander

Hussein al-Taee on kirjoittanut vetoomuksen niiden yli 300 psykoterapeutin puolesta, joita Valvira ei suostu rekisteröimään. Hän kirjoituksessaan vetoaa niin Valviraan kuin tarvittaviin virkamiehiin, jotta asia saataisiin ratkaistua. Vetoomus alla:

Suomessa on tällä hetkellä huutava pula osaavista psykoterapeuteista. Psykoterapiaan hakeutuu yhä useampi ja hoitoon on vaikea päästä monella paikkakunnalla. Tämän pystyy näkemään myös perusterveydenhuollon vastaanotoilla, jossa kuulee kuukausittain potilaiden kertomuksia siitä, etteivät he löydä psykoterapeuttia Kelan kuntoutuspäätöksestä huolimatta. Osaavat psykoterapeutit ovat ratkaisu tähän tilanteeseen.

Tästä tilanteesta huolimatta Valvira on kieltäytynyt rekisteröimästä yli 300 psykoterapeuttia Suomessa, jotka ovat saaneet koulutuksen Helsingin psykoterapiainstituutissa (HPI) ja englantilaisessa yliopistossa University of West of England (UWE Bristol), ennen Brexitiä. Koulutus on järjestetty Suomessa ja suomen kielellä, mutta korkein hallinto-oikeus on linjannut tutkintojen olevan ulkomaisia, sillä tutkintotodistukset on myöntänyt brittiyliopisto. Täten Valviran mukaan koulutus ei vastaa suomalaista psykoterapeuttikoulutusta. Tämän perusteella Valvira on kieltäytynyt rekisteröimästä valmistuneiden ammattinimikkeitä, ja asia on päätynyt EU tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Olemme nyt saaneet EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisun, joka kertoo, että toisessa EU-maassa suoritettu psykoterapiakoulutus tulisi hyväksyä. Valvira kuitenkin tulkitsi, että unionin tuomioistuimen päätös ei tuo pöytään mitään uutta, ja että koulutukseen osallistuneet eivät vieläkään saa oikeutta käyttää psykoterapeutin nimikettä Suomessa. EU-tuomioistuin linjasi myös, että Suomessa viranomainen eli Valvira voi olla hyväksymättä toisessa EU-maassa myönnettyä tutkintotodistusta, jos tilanne on poikkeuksellinen. Tällöin Valviralla pitäisi olla EU-tuomioistuimen mukaan konkreettisiin seikkoihin perustuvia vakavia epäilyjä siitä, että hakijan tutkintotodistus ei ole todenperäinen. Valviran näkemyksen mukaan asiassa on kyse tuomion mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Esimerkiksi HPI sekä valmistuneiden alumniyhdistys Ratas ry kyseenalaistavat tämän väitteen.

Valviran rekisterissä on tällä hetkellä noin 8 700 nimikesuojattua psykoterapeuttia, joista kolmannes on yli 65-vuotiaita. Suomessa on viime vuosina puhuttu runsaasti mielenterveydestä, hoitoon pääsyn vaikeudesta, terapiatakuusta ja alan osaajapulasta. Tähän tilanteeseen täytyy nyt löytää ratkaisu, sillä me kipeästi tarvitsemme näitä psykoterapeutteja terapiatarpeen kasvaessa, ja nykyisten terapeuttien jäädessä eläkkeelle.

Meidän tulee löytää keino, miten nämä psykoterapeutit pääsisivät töihin oikealla nimikkeellä. Mikäli Valvira kokee että heidän todistuksissaan on puutteita, rekisteröintiä ei saa siitäkään huolimatta hylätä suoraan, vaan valmistuneille on annettava mahdollisuus täydentää opintojaan. Näin myös Kela pääsisi hyödyntämään 300 uutta psykoterapeuttia palveluntuottajiksi. Siten yhteiskuntamme saisi nopeasti ison joukon kuntoutuspsykoterapian tekijöitä lisää, ja he pääsisivät auttamaan osaamisellaan niitä, jotka apua tarvitsevat.