1910510_10154421124284528_3592210163625670171_n

Keskustan kansanedustaja, poliisiasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja hallintovaliokunnan jäsen Mikko Kärnä esittää poliisille lisäresursseja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaan. Asiattomien mielenilmausten valvonnan ja estämisen lisäksi Kärnä pitää tärkeänä, että poliisi lisää erityisesti verkossa tapahtuvaa valvontaa ja panostaa ennaltaehkäisyyn.

– Tilanne on Suomessa vakava. Poliisin resurssit ovat kokonaisuutena tiukoilla eikä väkivaltaisten ääriliikkeiden, kuten Suomen vastarintaliikkeen tai eläinten vapautusrintaman, toimintaan ole kyetty puuttumaan tarvittavalla tavalla. Osa kansalaisista myös ajattelee poliisin toimivan puolueellisesti erilaisten ääriliikkeiden kanssa. Tällaisen kuvan muodostumista ei voi sallia, vaan luottamus poliisin tasapuolisuuteen on turvattava.

Kärnä ei näe, että nykyinen lainsäädäntö suoraan vaikeuttaisi tai estäisi väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa. Pikemminkin kysymys on resurssiongelmasta. Kansanedustaja pitää kuitenkin tärkeänä, että myös mahdolliset muutokset lainsäädäntöön selvitetään tarkasti.

– Tällaisten ääriliikkeiden toiminta ei kuulu demokraattiseen yhteiskuntaan. Yhteiskunnan on lähetettävä selkeä viesti, että natsiliput eivät kuulu kaduillemme eikä turkistarhausta voi vastustaa murhapolttoa yrittämällä. Kaikkien ulkoparlamentaarisiin keinoihin turvautuvien ja väkivaltaisesti yhteiskuntarauhaa horjuttamaan pyrkivien järjestöjen toiminta on estettävä. Samalla on katkaistava koston kierre ennen kuin se ehtii edes alkaa.