Ax1sidlg_400x400

Pääministeri Juha Sipilä

Euroopan komissio julkaisi tänään esityksensä unionin alue- ja rakennerahojen uudeksi jaoksi ja lainsäädännöksi. Esitykset sisältävät jaettavan potin euromääräisesti, kriteerit ja lainsäädännön. Asetuksessa on myös laskennallinen jako jäsenmaiden välillä.

Suomelle komission esitys on varsin myönteinen. Maamme erityisolosuhteet on ymmärretty.

Alue- ja rakennepolitiikan kansallisen saannon kasvattaminen on yksi kärkitavoitteistamme vaikuttaessamme EU:n budjettiin. Esityksen mukaan Suomen saanto edeltävään kauteen kasvaa noin 5,1 %. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa koheesiovarat tippuvat EU:n budjetista kokonaisuudessaan noin 9,9 %. 

Olemme onnistuneet vaikuttamistyössämme. Viime kaudella Suomi sai alue- ja rakennekehitysrahaa noin 1,5 miljardia euroa. Komission esityksessä Suomen saanto olisi 100 miljoona euroa enemmän kuin kuluvalla kaudella. Suomen lisäksi ainoastaan Kreikka kasvattaisi saantoaan vanhoista jäsenmaista. 

Pohjoisen harvaan asutuksen kriteeri ja rahoituksen lisäosa ovat Suomelle keskeisiä asioita. Ne ovat osana komission esitystä. Tämä on meille kansallisesti elintärkeä asia. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomelle tämä rahoitus on merkittävä useiden kasvua tukevien hankkeiden ja ammattikorkeakoulujen toiminnan osalta.

Olen tyytyväinen myös siihen, että Suomen voimalla ajama ehdollisuuden periaate on linkitetty osaksi koheesiorahoitusta. Tällä tavoin voimme entistä paremmin huolehtia siitä, että jäsenvaltiot pitävät kiinni kaikkein perusteellisimmista oikeusvaltion periaatteista ja arvoista.

Komission esitys on neuvotteluprosessin lähtölaukaus. Seuraavaksi lainsäädäntöasetukset menevät neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Lopullinen tulos ratkaistaan komission, parlamentin ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa. 

Tie on vielä pitkä, mutta Suomen lähtökohta on erinomainen. Esitys oneri tahojen kovan työn ja vaikuttamisen tulos. Hallituksen linjaa on pitkin matkaa kritisoitu epärealistiseksi. Olen sanonut usein, että vaikka koheesiorahat budjetista tippuisivat, sen ei tarvitse tarkoittaa, että näin käy Suomen osalta. Kaikki riippuu siitä, millaiset kriteerit saamme lainsäädäntöön. Nyt näyttäisi siltä, että linjamme on ollut vaikuttava ja oikeanlainen.