7184-pelastetaan-pojat-kansi-skaalattu

PELASTETAAN POJAT – VIHREIDEN TOIMENPIDEPAKETTI TÄHTÄÄ POIKIEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN

Vihreiden toimenpidepaketti esittelee keinoja, joilla poikia voidaan tukea läpi koulupolun. Tavoitteena on tehdä Suomesta parempi maa pojille.

Vihreät on huolissaan kadonneiden poikien ja miesten määrästä. EVAn tuoreen raportin mukaan työelämän ulkopuolella on pysyvästi lähes 79 000 25–54-vuotiasta miestä. Kadonneiden poikien ja miesten määrä on viime vuosina kasvanut. 

– Poikiemme syrjäytymisen pitäisi olla kansallinen hätätila. Kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä nuorista on poikia ja jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun päättyessä. Poikien asema koulujärjestelmässämme on tyttöjä heikompi. Meidän on pidettävä parempaa huolta pojistamme, Vihreiden kansanedustaja Emma Kari sanoo.

Vihreät vaativat toimia poikien aseman parantamiseen. Ero Suomen tyttöjen ja poikien lukutaidossa on OECD-maiden suurin. Sipilän hallituksen toteuttamat heikennykset varhaiskasvatuksen, peruskouluun ja ammatilliseen koulutukseen lisäävät poikien syrjäytymistä. Vihreät pitää tärkeänä, että jokaiselle pojalle turvataan oikeus olla monella tapaa poika. 

– Juuri pojat tarvitsevat nyt tasa-arvotyötä. Kapea mieskuva ei anna pojille liikkumatilaa. Meidän on unohdettava “pojat on poikia” -ajattelu ja ymmärrettävä, pojille sallittu vapaus ei ole etuoikeus. Alhaisemmat odotukset johtavat huonompaan koulumenestykseen. On tuettava poikien sosiaalisten taitojen kehittymistä ja pidettävä yllä poikien lukuintoa läpi peruskoulun, Kari toteaa.

Vihreät vaativat koulutusleikkausten perumista. Tutkimusten mukaan poikien oppimistulokset kärsivät ryhmäkokojen kasvattamisesta karsimisesta tyttöjä enemmän. Puolue esittää siirtymistä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, lähiopetuksen lisäämistä sekä toisen asteen koulutuspaikan takaamista jokaiselle nuorelle. Koulukiusaamiseen on puututtava aikaisempaa tiukemmin.

– Pojat kokevat tyttöjä enemmän yksinäisyyttä, kiusaamista ja väkivallan uhkaa. Yksinäisyyden, häpeän ja kiusaamisen kokemukset voivat vaikuttaa läpi elämän. Mitä aikaisemmin poikien ongelmiin voidaan puuttua, sitä helpompaa se on. Yhä useampi poika valitsee lukion sijaan ammatillisen koulutuksen, josta Sipilän hallitus leikkaa kovalla kädellä. Moni poika uhkaa jäädä peruskoulun jälkeen tyhjän päälle, kun lähiopetusta karsitaan eikä opiskelupaikkaa löydy tarpeeksi läheltä, Kari sanoo.

Pienimpiä poikia tuetaan parhaiten perheitä tukemalla. Vihreät haluaa parantaa neuvoloiden kykyä tunnistaa perheiden ongelmat ajoissa sekä parantaa isien asemaa. Vihreiden tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras maan olla isä.

– Meidän on parannettava isien mahdollisuutta tasa-arvoiseen vanhemmuuteen perhevapaita uudistamalla. Myös neuvoloissa tulee huomioida isän merkitys paremmin varaamalla jokaiselle isälle oma neuvolakerta. Isiä on kannustettava suukottelemaan lapsiaan sekä leikkimään ja lukemaan lastensa kanssa, Kari sanoo.

Tutustu Vihreiden “Pelastetaan pojat” -toimenpidepakettiin kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.vihreat.fi/pelastetaan-pojat.