Riikka Purra. kuva Matti Matikainen

Siirtolaisia ruutina käyttävä hybriditoiminta kiihtyy Puolan ja Latvian rajoilla. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra huomauttaa, etteivät nuo rajat ole kaukana Suomesta. Hänen arvionsa mukaan saattaa olla vain ajankysymys, kun siirtolaisvyöry lähestyy Suomen rajoja.

– Perussuomalaiset ovat vuosia vaatineet lainsäädännön kiristyksiä, jotka mahdollistavat laajamittaisen maahantulon estämisen, säilöönoton, palauttamisen ja vetovoimatekijöiden minimoinnin. Edelleenkään sellaisia ei edes suunnitella, Purra kritisoi.

EU-tason toimenpiteet

Puheenjohtaja Purra esittää. että EU:n tasolla on autettava Puolaa ja muita kohteena olevia jäsenmaita estämään hybridiaseen käyttö eli siirtolaisvyöry. Lisäksi on padottava mahdollinen sekundäärinen Puolasta ja muista kohteena olevista jäsenmaista eteenpäin suuntautuva liike.

– EU:n on asetettava sisärajatarkastukset koko unionin alueelle ja hylättävä systemaattisesti ja pikakäsittelyssä turvapaikkahakemukset ihmisiltä, jotka saapuvat toisesta jäsenmaasta.

– On luovuttava kaikista tilapäisten tai pysyvien taakanjakojärjestelmien luomisesta ja määritettävä Valko-Venäjä ja Venäjä turvallisiksi maiksi. Rajat on tukittava laittomalta siirtolaisuudelta siirtämällä sisäisiin siirtoihin ja kotouttamiseen varatut rahat ulkorajavalvontaan ja -vartiointiin, Purra luettelee.

Kansallisen tason toimenpiteet

Vaikka hybridivaikuttaminen ulottuisi suomeen, Purra arvioi, että hallitus todennäköisesti lähettäisi rajaviranomaisille muistutuksen ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia noudattavasta tehokkaasta ja solidaarisesta maahantulon mahdollistavasta toimintamallista.

– Vastaanottokeskukset pantaisiin pystyyn ennätysajassa, ja jo kauan suunnitellut muukalaisvihamielisyyden ehkäisyä toteuttavat hankkeet laajennettaisiin kaikkialle. Samalla maahanmuuttoteollisuuden influensserit ja eturyhmät hierovat jännityksestä käsiään.

Perussuomalaiset vaatii, että rajavalvontaa on tehostettava kaikilla rajoilla ja että turvapaikanhakijat on pysäytettävä rajalla ja hylättävä heidän hakemuksensa ilmeisen perusteettomina.

– Viranomaisten on välittömästi otettava säilöön ne, joita ei syystä tai toisesta voida käännyttää tai palauttaa muualle. Eduskunnan on ryhdyttävä välittömästi maahanmuutto- ja kansalaisuuslainsäädännön tiukentamiseen sekä vetovoimatekijöiden heikentämiseen perussuomalaisten linjausten mukaisesti, Purra vaatii.