Niinistö, Jussi ps

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.)

Puolustusministeri Jussi Niinistö käsittelee tuoreessa blogikirjoituksessaan Suomen osallistumisen päättämistä EUNAVFOR Atalanta- ja UNMOGIP-operaatioissa.

”Hallitusohjelman mukaisesti Suomi on jatkanut aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan. Esimerkiksi YK:n operaatioissa olemme tällä hetkellä Euroopan kuudenneksi suurin joukkoja tarjoava maa. Talouden realiteetit ja maanpuolustuksen etu kuitenkin pakottavat meidät entistä kriittisemmin tarkastelemaan osallistumistamme eri operaatioihin.

Samanaikaisesti on vuosien saatossa kriisinhallintaosallistumisemme pirstoutunut useisiin pieniin operaatioihin, joista Suomelle koituva hyöty jää verraten vähäiseksi. Hallitus onkin määrätietoisesti keskittänyt rajallisia resursseja sirpaleoperaatioiden sijaan sellaisiin operaatioihin, joiden vaikuttavuus kohdealueen turvallisuuteen ja toisaalta maanpuolustuksen kehittämiseen on paras mahdollinen.”

Blogi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://jussiniinisto.fi/index.php/2016/08/eroon-sirpaleoperaatioista/