Hallituksen tavoitteena on ilmastoneutraali Suomi vuonna 2035. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfridsin mielestä pystymme parempaan – kuntien on aika kantaa vastuunsa ja vähentää päästöjä. Suomen kuntien on oltava ilmastoneutraaleja vuonna 2030.

– Tulevat vuodet ratkaisevat onnistummeko ilmastonmuutoksen taltuttamisessa, vai emmekö. Tulevan valtuustokauden aikana kuntien on tehtävä päätöksiä kauaskantoiset seuraukset mielessä. Kuntien on jo nyt vähennettävä päästöjään saavuttaakseen tavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Ympäristö- ja ilmastoseuraukset on otettava huomioon kuntien kaikessa päätöksenteossa, oli kyse sitten kaupunkisuunnittelusta, energiahuollosta tai joukkoliikenteestä, sanoo Sigfrids.

Ruotsalaisella kansanpuolueella on RKP-nuorten kanssa sama tavoite kuntien ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite käy ilmi puolueen kuntavaaliohjelmasta.

– Ilmastokysymyksen ei kuulu olla vain nuoremman sukupolven ajama asia, ja siksi iloitsemme tästä puolueen tavoitteesta. RKP:ssa on selvä halu pysäyttää ilmastonmuutos. Kuntavaltuutettujen keski-ikä on 50 vuotta, ja vaikka RKP-nuorten tavoitteena on uusi sukupolvi kuntapäättäjiä, vaatii ilmastokysymys tiivistä ja määrätietoista yhteistyötä sukupolvien yli, sanoo Sigfrids.