Lasten on helpompi oppia kieliä kuin nuorten ja aikuisten. Tästä huolimatta ruotsin ja suomen kielen opiskelua voidaan lykätä aina kuudennelle luokalle asti, jolloin valitaan B1-kieli. Viime aikoina yhä useammat kunnat ovat aikaistaneet kieliopetusta niin, että toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfridsin mielestä useimpien kuntien pitäisi tehdä samoin.

– Juuri nyt toisen kotimaisen kielen opetus ei ole tasavertaista, sillä sen alkamisajankohta vaihtelee niin suuresti. Ajankohdan aikaistaminen toisi mukanaan monia hyötyjä. Meidän on tasattava eroja ja hyödynnettävä lasten hyvää oppimiskykyä, sanoo Sigfrids.

Raasepori on yksi kunnista, joissa toisen kotimaisen kielen opetus on vuodesta 2016 lähtien alkanut jo ensimmäisellä luokalla. Näin oppilaat saavat jo nuorina tutustua sekä suomeen, että ruotsiin ja kodeissa syntyvät erot kielitaidoissa tasaantuvat.

– Kielenopetuksen aikaistamisen avulla voimme edesauttaa asennemuutosta, jossa kielet eivät ole toisiltaan pois, vaan tukevat toisiaan. Pitkällä tähtäimellä tämä voi myös parantaa asenteita eri kieliryhmiä kohtaan ja johtaa Suomea suvaitsevaisempaan suuntaan. Kielten osaaminen on aina rikkaus, sanoo Sigfrids.