Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen lakiesitys meriliikenteen väliaikaisesta tuesta koronapandemian seurauksena. Varsinais-Suomen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Sandra Bergqvist (RKP) on iloinen päätöksestä.

On kyse ns. miehistötuesta, jossa valtio maksaa takaisin tietyt työnantajamaksut varustamoille. Miehistötuen tarkoituksena on Suomen lipun alla purjehtivien alusten kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen sekä suomalaisen huoltovarmuuden turvaaminen. Tukea sovelletaan sekä rahti- että matkustaja-aluksiin.

–  Varustamot ovat kärsineet suuresti koronaepidemian takia. Tämä tuki on tärkeä, jotta voimme turvata Suomen varustamotoiminnan ja toimivan merenkulun myös tulevaisuudessa, Bergqvist sanoo.

Suomi on pitkälti riippuvainen meriteitse tapahtuvista tavarakuljetuksista. Lähes 90 prosenttia Suomen viennistä ja 80 prosenttia tuonnista kulkee meritse. Matkustaja-autolautat ovat olennainen osa Suomen logistisessa kokonaisketjussa.

– Suomi on monin tavoin kuin saari, ja siksi merenkulku on meille niin tärkeää. Varustamot ovat meille merkittäviä työnantajia, ja siksi on tärkeää, että ne selviytyvät tästä kriisistä, Bergqvist sanoo.