Tiistaina mediassa oli esillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ehdotus, jonka mukaan tulevaisuudessa yhteysalusliikennettä lakkautettaisiin niihin saariin, joissa ei ole ei ole vakituisia asukkaita. Ehdotus konkretisoituu marraskuussa kun kilpailutusprosessi käynnistyy koskien Houtskari-Iniö ja Nauvon eteläistä yhteysalusreittiä. Tulos astuisi voimaan toukokuussa 2022.

Kansanedustaja (RKP) ja Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sandra Bergqvist pitää ehdotusta iskuna saariston elinvoimalle ja toivoo rakentavampaa saariston lautta- ja yhteysalusliikenteen kehittämistä. ELY-keskuksen ehdotus ei myöskään ole yhdenmukainen hallitusohjelman kanssa, jossa painotetaan saavutettavuutta koko maassa.

 Nyt kohtaamme saman ongelman vuosi toisensa jälkeen. ELY-keskus ilmoittaa lautta- ja yhteysalusreittien vähentämisestä, ja seurauksena poliittiset tahot joutuvat palomiehen rooliin.  Tämä kehitys ei ole rakentavaa eikä kestävää, Bergqvist sanoo.

Bergqvist kehottaa laatimaan toimintasuunnitelmaa, jossa saaristossa liikkuvat voivat todella luottaa siihen, että yhteydet toimivat pitkällä tähtäimellä. Tämä koskee sekä lauttoja että yhteysaluksia. Tällä hetkellä on epäselvää, kuka päättää mistä, ja miten lauttojen ja yhteysaluksien toimintaan voi vaikuttaa.

 Tarvitsemme foorumin, jossa näistä asioista voidaan keskustella ja jossa päätöksillä on parempi alueellinen ja poliittinen perusta. Ehdotettujen päätösten avoimuutta ja vaikutusten arviointia on lisättävä, koska nämä lautat ja alukset ovat saariston elinehto sekä vakituisille asukkaille, loma-asukkaille että yrittäjyydelle, Bergqvist sanoo.