neliö-597x420

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin BSPC:n Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) patistaa Itämeren valtioita pitämään kiinni Itämeren suojelun toimintaohjelman Baltic Sea Action Planin tavoitteista.

“Etenkin kansallisella tasolla Itämeren valtiot ovat jääneen jälkeen asetetuista tavoitteista ja sitoumuksista”, Sirén pahoitteli.

Kymmenen vuotta sitten hyväksytyssä Itämeren toimintaohjelmassa on 177 keinoa Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Toimenpidesuositukset tähtäävät muun muassa ravinnekuormituksen pienentämiseen ja eliöstön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Toimenpideohjelmaa koskevan katsauksen mukaan lähes seitsemänkymmentä prosenttia valtioiden yhteisistä toimista on toteutettu. Kansallisen tason toimista vain 23 prosenttia on sellaisia, että kaikki maa ovat ne toteuttaneet.

Itämeren suojelusta vastaavat rantavaltioiden ministerit ja Euroopan komissio ovat päättäneet Itämeren suojelun toimintaohjelman päivittämisestä vuosille 2021–2030

“Toimintaohjelman päivitys on tärkeää, mutta kunnianhimon tasosta on pidettävä kiinni ja varmistettava, että myös tavoitteiden toimeenpanossa edetään”, Sirén totesi.

Sirén puhui Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission HELCOMin järjestämässä paneelikeskustelussa tiistaina. Sirén ja Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kari Kulmala (sin.) osallistuivat Tallinnassa 4.–5.6. EU:n Itämeri-strategian vuosikokoukseen, jonka yhteydessä HELCOM järjesti paneelikeskustelun suojelun nykytilasta. Sirén toimii parlamentaarikkokonferenssin HELCOM- ja rehevöitymisraportoijana.