Filatov, Tarja sd
Filatov, Tarja sd

Suomen perustuslain 18 §:n sanoo: ” Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.” Tästä näkökulmasta on välttämätöntä, että työllistymistä edistäviä palveluita parannetaan ja työvoimapalveluita kehitetään.

Ministerit Jari Lindström ja Olli Rehn kirjoittavat yhteisessä blogissaan, että “Yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään uudeksi kasvupalveluksi, joka toteutetaan sotesta tutulla tilaaja-tuottajamallilla.” 

– Näyttää siltä, että työttömän palvelut ovat siirtymässä markkinamallin alaisiksi. Riskinä on, että syntyy malli, jossa ostetaan sieltä, mistä halvimmalla saadaan.

Filatov muistuttaa, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertomuksessaan vuodelta 2015 perusoikeuskannanotoissaan korostaa pääsyä kahdessa viikossa työvoimaneuvojan tapaamiseen ja siinä ajassa on synnyttävä myös yksilöllinen työllistämissuunnitelma.

Linjaus on vaativa eikä toteudu nykymallissa. Hallitus suunnittelee lisäävänsä työttömän velvoitteita, joiden laiminlyönnistä seuraa karenssi. Tämä lisää entisestään viranomaistyötä. 

– Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen työttömälle on merkittävää julkisen vallan käyttöä. Mielestäni on vähintäänkin kyseenalaista, että hallitus on siirtämässä sen markkinoille.

Nykyiset TE-toimistot ovat ruuhkautuneet, koska työttömyys on noussut ja hallitus on leikannut niiden resursseja. Jotta oikeusasiamiehen linjaus perusoikeuksien toteutumisesta saadaan kohdalleen, eivät hallituksen suunnittelemat hallintohimmelit auta. On turvattava riittävät resurssit työttömien palveluun, Filatov linjaa.