SDP:n 47. puoluekokouksessa Jyväskylässä puolueen varapuheenjohtajiksi on valittu Nasima Razmyar (1.), Niina Malm (2.) ja Matias Mäkynen (3.).

NASIMA RAZMYAR

Nasima Razmyar (syntynyt v. 1984 Kabulissa) on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta vastaava apulaispormestari. Razmyar valittiin eduskuntaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Suomen ensimmäisenä pakolaistaustaisena kansanedustajana, mutta tultuaan valituksi Helsingin apulaispormestariksi 2017 hän erosi edustajan toimestaan. Ennen kansanedustajuuttaan Razmyar toimi sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän viestintäsihteerinä.

Hän haluaa, että suomalainen osaaminen ja koulutus nostetaan jälleen maailman huipputasolle.

Koulutus: Kulttuurintuottaja YAMK

Perhe: Puoliso ja kaksi lasta

Luottamustoimet: Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta vastaava apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2012 alkaen.

NINA MALM

40-vuotias perheen äiti Imatralta. Toimin ensimmäistä kauttani kansanedustajana. Olen myös SDP:n 1. varapuheenjohtaja.

Lähdin mukaan politiikkaan vuonna 2008, kun kolmivuorotyötä terästehtaalla tekevänä pienten lasten äitinä kohtasin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen monet vaikeudet. Puhuin ääneen näiden epäkohtien korjaamisesta ja eipä aikaakaan, kun minua jo kysyttiin SDP:n ehdokkaaksi kuntavaaleihin.

Kunnallispolitiikan lisäksi olen ollut mukana oman työväenyhdistykseni sekä Teollisuusliiton toiminnassa. Vuonna 2016 tulin valituksi pääluottamusmieheksi työskenneltyäni sitä ennen nosturikuskina, pakkaajana, sahurina ja lastaajana. Pääluottamusmiehenä opin etsimään ratkaisuja ja kuuntelemaan ihmisiä.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, heikoimmista huolehtiminen, elinvoimaisen ja ekologisen Suomen rakentaminen ovat minulle kaikkein tärkeimpiä teemoja.

MATIAS MÄKYNEN

Kolme ja puoli vuotta kansanedustajana. Puolueen varapuheenjohtajana olen päässyt mukaan SDP:n ministeriryhmän työhön. Eduskunnassa olen toiminut SDP:n vastaavana talousvaliokunnassa ja lakivaliokunnassa vastaten talouteen, energiaan, rahoitusmarkkinoihin, rikosoikeuteen, tuomioistuimiin ja vankeinhoitoon liittyvistä asioista SDP:n eduskuntaryhmässä. Olen toiminut myös Kelan valtuutettuna ja sosiaaliturvakomitean varajäsenenä.

Valtakunnallisen kokemuksensa ansiosta minulla on laaja yhteistyöverkosto koko maassa. Erityisen tärkeää Vaasan vaalipiirin edunvalvonnan kannalta on yhä syvempi asioiden valmistelun tuntemukseni. Olen jo ollut mukana ajamassa monia tavoitteita sosiaaliturvasta Vaasan sairaalan laajaan päivystykseen, vaalipiirin liikennehankkeisiin ja parempiin mielenterveyspalveluihin SDP:n valtakunnallisiksi tavoitteiksi.

Kansanedustajana paljon vaalipiiriä kierrettyäni sekä toimittuani Pohjanmaan maakuntavaltuuston ja SDP:n piirin puheenjohtajana tunnen hyvin koko vaalipiirin ja sen eri kuntien tarpeet ja tilanteet. Siksi olen valmis toimimaan pohjalaisten viestinviejänä ja kampanjoin eduskuntavaaleissa koko vaalipiirin alueella laajan tukiryhmäni kanssa. Ihmisiä kuunnellen, jokaista arvostaen ja asioihin vaikuttaen.