Tänään torstaina eduskunnassa käsitellään vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykosken yhdessä seitsemän muun kansanedustajan kanssa tekemää lakialoitetta maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämiseksi. Lakialoitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa.

Lakialoitteessa ehdotetaan luottotietolain muuttamista siten, että maksuhäiriömerkintä poistettaisiin luottotietorekisteristä heti velan suorittamisen tai sen perusteen poistumisen jälkeen. Tällä hetkellä merkintä säilyy rekisterissä vielä kaksi vuotta velan maksamisen jälkeen.

– Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden ihmisten asemaa tulee parantaa tukemalla heidän kestävää taloudenhallintaansa eikä rankaisemalla heitä vielä velan maksamisen jälkeenkin, sanoo kansanedustaja Myllykoski.

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa ihmisen elämää monilla tavoin. Se voi estää vuokra-asunnon, kotivakuutuksen ja puhelinliittymäsopimuksen saamisen ja jopa estää työllistymisen, mikäli tehtäviin liittyy rahan käsittelyä.

Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja määrä kasvaa joka vuosi. Lakialoite laadittiin keväällä koronakriisin pahetessa, koska ylivelkaantumisen riskin tiedettiin kriisiolosuhteissa kasvavan entisestään.

– Olen tyytymätön siihen, ettei koronakriisiin liittyviä kansanedustajien selvän enemmistön tukemia merkittäviä lakialoitteita tuotu eduskunnan käsittelyyn keväällä normaalisti, vaan käsittelyä lykättiin. Onneksi vihdoin pääsemme näihin käsiksi. Ylivelkaantuneiden tilanne on akuutti ja muutos lakiin tarvitaan nopeasti, toteaa Myllykoski.

Maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentäminen on mainittu hallitusohjelmassa, ja hallitus on sitoutunut sen toteuttamiseen. Valmistelu on kuitenkin ollut tähän asti kytkettynä positiivisen luottorekisterin valmisteluun, joka on koko hallituskauden kestävä projekti.

Eduskunta on esittänyt kantanaan, että esitys maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämisestä pitää tuoda eduskuntaan ripeämmin, ja muutos luottotietolakiin pitää saada aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Nyt käsittelyyn tuleva lakialoite on osoitus eduskunnan puoluerajat ylittävästä tahtotilasta.