debaattibanneri

Vasemmistoliiton lausunto valinnanvapausmallista: Sote-esitys nostaa kustannuksia ja uhkaa tasa-arvoa

Vasemmistoliitto vaatii, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tehdään vastuullisesti ja hallituksen palveluiden yksityistämiseen ja yhtiöittämiseen perustuva sote-malli hylätään. Vasemmistoliiton puoluehallitus valmisteli tänään yksityiskohtaisen lausuntonsa sote-esityksestä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on kysymys kansalaisten hyvinvointipalveluista ja rahallisesti yli 20 miljardista eurosta vuositasolla.

Vasemmiston mielestä valtion tehtävä ei ole edistää terveyskonsernien bisnestä vaan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sote-uudistuksessa pitää palata uudistuksen alkujuurille, eli palveluiden sujuvuuden ja tasa-arvon parantamiseen.

Esittäessään mallin hylkäämistä Vasemmisto vaatii, että maakuntauudistus viedään loppuun parlamentaarisella yhteistyöllä ja että potilaan oikeuksia, itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa lisätään. Puolueen mielestä palvelut pitää jatkossakin tuottaa pääosin julkisesti, yksityisten palveluntuottajien täydentäessä palveluvalikoimaa.

Vasemmiston mielestä hallituksen sote-mallissa on useita ongelma. VM:n raportin mukaan valinnanvapauslainsäädännöstä voi seurata merkittävä kustannusten kasvu, jos yksityiset tuottajat pääsevät valikoimaan terveitä asiakkaita tai potilaita lähetetään liian herkästi julkiseen jatkohoitoon. Tämä on ristiriidassa esitykseen sisältyvän kolmen miljardin säästötarpeen kanssa. Kustannusten kasvaminen uhkaa nostaa jo ennestään suuria asiakkaiden palvelumaksuja.

Hallituksen sote-mallin suurin ongelma on, että päinvastoin kuin alun perin oli tarkoitus, malli pirstoo palveluketjuja ja vaarantaa sote-uudistuksen alkuperäiset integraatiotavoitteet. Jo rakennettuja palveluketjuja joudutaan murentamaan kun julkiset palvelut pakkoyhtiöitetään. Valinnanvapausmalli ei toteuta kansalaisten tasa-arvoa sillä paljon palveluja tarvitsevien palveluketjut pirstoutuvat ja tosiasiallista valinnanvapautta tulee vain osaan Suomea.

Lisäksi Vasemmistoliitto vaatii, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen sekä maakuntauudistukseen tehdään perusteellinen sukupuolivaikutusten arviointi. Suuri enemmistö sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöistä on naisia ja naiset käyttävät palveluita enemmän kuin miehet.

Vasemmistoliitto vaatii, että maakunnilla on oltava verotusoikeus niiden itsenäisen päätösvallan mahdollistamiseksi ja toisaalta kannustamaan tehokasta hoitoa. Samalla puolue vaatii, että laaditaan lait asiakasmaksujen kohtuullistamiseksi.