Andersson, Li vas
Andersson, Li vas

Suomalainen työ on tänä vuonna teema lukuisissa SuomiAreenan keskusteluissa Porissa 11.7-15.7. Vasemmistoliitto haluaa parantaa pienyrittäjien asemaa ja esittää siihen kolme keinoa: automaattista palkkatukimallia, arvonlisäverollisen myynnin alarajan nostoa sekä työttömyysturvalainsäädännön selkeyttämistä sivu- ja päätoimisen yrittäjyyden osalta.

– Yrittäjä on usein markkinoiden ja pääoman armoilla siinä missä muutkin työtä tekevät ihmiset. Osalla yrittäjistä tulot ovat pienempiä kuin keskivertoisella suomalaisella. Suomessa lakisääteinen työttömyysturva on ulotettu myös yrittäjiin, mutta se ei vastaa riittävän hyvin tämän päivän tarpeisiin, Porissa vieraileva Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoo.

Viimeisen vuosikymmenen aikana valtaosa uusista työpaikoista ovat syntyneet pk-yrityksiin ja erityisesti pienimpiin, alle viiden henkilön yrityksiin. Anderssonin mukaan onkin tärkeää, ettei yrittäjiä jätetä nyt yksin.

– Usein ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri haaste yritykselle ja yrittäjälle. Pienyrittäjille, joita yksinyrittäjät ovat, se on erittäin suuri päätös suhteessa olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin.  Madaltamalla kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä saadaan myös työllistäviä vaikutuksia.

Palkkatuen lisäksi tulisi yrittäjille tarjota myös riittävä turva. Vasemmistoliitto ehdottaa, että työttömyysturvalain soveltamisesta tehtyä ohjetta sivu- ja päätoimisen yrittäjyyden määrittelemiseksi tarkennetaan.

– Pahimmillaan hyvin pienimuotoinen toiminta katsotaan päätoimiseksi, jolloin yrittäjä menettää oikeuden työttömyysturvaetuuteen, tai jopa joutuu maksamaan etuuksia takaisin, Andersson toteaa.

Kolmanneksi toimenpiteeksi Andersson nostaa arvonlisävelvollisen myynnin alarajan nostoa. Koska suuri määrä yrityksiä kasautuu Suomessa juuri alarajan alle, tulisi liikevaihtoon perustuvaa rajaa nostaa nykyisestä 10 000 eurosta 25 000 euroon.

– Yrittäjien verotusta tulee uudistaa niin, että juuri pienituloisten yrittäjien toimeentuloa parannetaan. Vapauttamalla pienimuotoista liiketoimintaa harjoittavia yrittäjiä arvonlisäverovelvollisuudesta vähennetään pienyrittäjiin kohdistuvaa byrokratiaa ja parannetaan yrittäjien taloudellista asemaa.

Vasemmistoliiton esitys kokonaisuudessaan: http://www.vasemmisto.fi/yleinen/vasemmiston-kolme-keinoa-pienyrittajien-aseman-parantamiseksi/