Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö 

Vihreät hyväksyivät puoluevaltuuston kokouksessa 18.2. uuden oikeuspoliittisen ohjelman, jonka mukaan vihreä oikeuspolitiikka tavoittelee ihmisten oikeuksien ja vapauksien maksimointia sekä eläinten ja luonnon oikeuksien puolustamista. Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii hallitusta sitoutumaan vahvemmin oikeusvaltioperiaatteeseen, uudistamaan kriminaalipolitiikkaa sekä aktivoitumaan harmaan talouden torjunnassa. 

Suomi on yksi maailman vakaimpia oikeusvaltioita. Silti emme voi tuudittautua siihen, että tilanne pysyisi aina samanlaisena. Oikeusvaltioperiaatteesta on viime aikoina poikettu myös EU-maissa, ja vastaavanlainen kehitys on estettävä Suomessa.

– Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa perus- ja ihmisoikeuksista kiinnipitäminen on ensiarvoisen tärkeää. Meidän on syytä tehdä kaikkemme sen eteen, ettei oikeusvaltion perusteita murenneta mielivaltaisesti, toteaa oikeuspoliittisen ohjelman työryhmää johtanut Jussi Junni.

Kansanedustaja Saara Hyrkkö huomauttaa, että myös kokoomusjohtoisen hallituksen sisältä on tullut kannanottoja, joilla rapautetaan oikeusvaltiota ja astutaan ensimmäisiä askeleita hyvin vaarallisella tiellä.

– Olemme tilanteessa, jossa todella testataan oikeusvaltiomme kriisinkestävyyttä ja ensimmäiset merkit eivät ole hyviä. Juuri vaikeina aikoina mitataan kunkin kansakunnan kyky sitoutua arvoihinsa ja periaatteisiinsa, Hyrkkö muistuttaa.

Ohjelman mukaan vihreä kriminaalipolitiikka ei yleisesti ottaen perustu rangaistusten koventamisen linjaan. Itse vankila ei paranna ketään. Vihreät kannattaa kuitenkin nykyistä kovempia rangaistuksia rikoksissa, jotka kohdistuvat heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, jotka tuhoavat elinympäristöä taikka jotka ovat rasistisesti tai terroristisesti motivoituneita. Jengirikollisuuden kasvun estämiseksi on syytä kiristää ampuma-aserikosten ja käsiaseiden hallussapidon rangaistuksia.

– Mitä enemmän yhteiskunnassa esiintyy rikollisuutta, sen rankemmin hyvinvointivaltio on epäonnistunut omissa tehtävissään. Myös rikosseuraamusjärjestelmässä tulee käyttää tehokkaimpia keinoja nimenomaan ennaltaehkäistä rikollisuutta ja katkaista rikoskierteitä. Esimerkiksi nuorten kannalta vankeusrangaistukset voivat olla erityisen haitallisia. Siksi emme kannata rikosoikeudellisen ikärajan laskemista. Nuorisorangaistuksen tulisi olla ensisijainen seuraamus nuorille rikoksentekijöille, Hyrkkö sanoo.

Ohjelmassa halutaan puuttua myös harmaaseen talouteen, sillä se vähentää yhteiskunnan ylläpitämiselle välttämättömiä verotuloja, aiheuttaa vahinkoa rehellisille yrittäjille ja voi johtaa työntekijöiden lainvastaiseen kohteluun.

– Suomessa tulee jatkaa ja laajentaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Tämän hallituksen olisi pitänyt jo syksyllä käynnistää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman valmistelu. Ihmettelenkin suuresti miksi näin ei ole vieläkään tapahtunut ja ottaako hallitus harmaan talouden torjunnan tosissaan, Hyrkkö kysyy.

Ohjelmassa nostetaan myös esiin ​tuomioistuinten resurssipula keskeisenä ongelmana, joka johtaa oikeudenkäyntien pitkittymiseen. Oikeusjärjestelmämme kohtaa ohjelman mukaan haasteita syrjintätapausten käsittelyssä, mikä voi estää syrjinnän kohteeksi joutuneita saamasta oikeutta.

– Meidän tulee lisätä syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten henkilökunnan määrää ja resursseja järjestelmän toimivuuden takaamiseksi. Oikeudenkäynnistä ihmisille tulevia kuluriskejä tulee vähentää säätämällä vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamiselle yläraja, Junni toteaa.

Oikeuspoliittinen ohjelma on luettavissa Vihreiden verkkosivuilla osoitteessa www.vihreat.fi/ohjelmat/oikeuspoliittinen-ohjelma/