Hallitus on esittämässä alkoholilakiin muutosta, joka toisi vahvat oluet ruokakauppoihin. Harjanne pitää vahvojen oluiden tuontia kauppojen hyllyille tervetulleena muutoksena, mutta esittää samalla alueellista kokeilua myynnin laajempaan vapauttamiseen.

Harjanne on toivonut jo aikaisemmin, että eduskunta nostaisi hallituksen esityksen rinnalle myös vaihtoehdon, jossa vahvojen oluiden ohella viinien myynti ruokakaupoissa sallittaisiin.

Kirjaus löytyy myös Vihreiden tavoiteohjelmasta, jossa ehdotetaan alkoholituotteiden alkoholipitoisuuden vähittäismyyntirajan nostamista 5,5 %:sta 15,5 %:iin siten, että viinien ja muiden rajan alle jäävien alkoholituotteiden vähittäismyynti on jatkossa sallittua muissakin kuin Alkon liikkeissä.

“On rehellistä myöntää, että viinien myynnin vapauttaminen johtaisi Alkon aseman merkittävään muutokseen, jopa monopolin purkamiseen. Monopoli ei kuitenkaan ole ainut tapa säädellä tarjontaa ja hallita päihdehaittoja”, Harjanne pohtii.

Harjanne painottaa, että päihteiden myynnin sääntely on aina tasapainoilua kansanterveyden ja yksilön- ja elinkeinovapauden välillä. Aihe jakaakin puolueita ja eduskuntaryhmiä, myös vihreitä.

Harjanne ymmärtää hyvin vapauttamisen vastustajia, mutta olisi itse valmis pilotoimaan myös Alkon monopolin purkua yksittäisillä hyvinvointialueilla.

“Alkoholin käytön haitat kohdentuvat hyvinvointialueiden tontille. Samalla myynnin vapauttaminen tuskin johtaisi laajassa mitassa siihen, että viinejä tai väkeviä tultaisiin hakemaan pitkän matkan päässä marketeista, kun tarjonnasta vastaisi muualla edelleen Alko”, Harjanne toteaa.

Harjanne huomauttaa, että halukkuuden pilotoida Alkon monopolin purkua pitäisi tulla hyvinvointialueilta itseltään ja perustua vapaaehtoisuuteen.

“Hyvinvointialueet voisivat ilmoittaa, onko kiinnostusta lähteä mukaan. Halukkaiden joukosta voitaisiin sitten vaikka arpoa yksi tai useampi. Jos asia olisi pöydällä aluevaaleissa, se tuskin ainakaan laskisi äänestysintoa”, Harjanne toteaa.