keskisuomi_aalto-full-8

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto pyytää sisäministeri Paula Risikolta selvitystä Maahanmuuttoviraston toiminnasta. Vihreiden kansanedustajien allekirjoittamassa kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan, miten ministeri aikoo selvittää ja korjata Afganistania, Irakia ja Somaliaa koskevissa turvallisuusarvioissa ilmenneet epäselvyydet ja taata turvapaikkahakemusten laadukkaan käsittelyn. Maiden turvallisuusarviot vaikuttavat huomattavasti siihen, kuka saa Suomesta suojaa ja kuka ei.

Maahanmuuttoviraston toukokuisten linjausten mukaan Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisuustilanne on parantunut. Helsingin Sanomat (4.9.) kuitenkin paljasti, että Suomen kiristyneille maalinjauksille ei löytynyt kunnollisia perusteita Maahanmuuttoviraston omasta maatiedosta. Maahanmuuttoviraston johtaja ei myöskään osannut asiaa perustella.

– Hallituksen on selvitettävä perusteellisesti, mihin tosiasioihin maalinjaukset ja niille pohjatut tiukennukset perustuvat, kuka päätöksestä vastaa ja onko taustalla poliittista ohjausta. Maalinjaukset tulee tarkastaa niin, että linjauksille löytyy kunnolliset objektiiviset perusteet. Suomi ei saa lähettää ihmisiä hengenvaaraan, Aalto vaatii.

Toukokuussa vastuuministerinä toiminut Petteri Orpo (kok.) ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ovat kiistäneet poliittisen ohjauksen vaikuttaneen asiaan. Samaan aikaan hallituspuolue perussuomalaisten edustajat ovat juhlineet asiaa poliittisena voittonaan. Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio totesi Suomen Uutisissa (17.5.), että perussuomalaisten linja alkaa tavoittamaan maahanmuuttovirastoa.

– On käsittämätöntä, että hallituspuolueilla on näin erilaiset näkemykset siitä, onko hallituksesta käsin pyritty vaikuttamaan Maahanmuuttoviraston linjauksiin poliittisesti vai ei. Oikeusvaltiossa turvapaikkapäätösten on perustuttava puolueettomaan harkintaan, ei kulloisenkin hallituksen poliittiseen värikarttaan, Aalto huomauttaa.

Helsingin Sanomien haastattelu paljasti myös, että Maahanmuuttoviraston työntekijät pelkäävät sisäministeriön asettamien tulospaineiden johtavan kovaan kiireeseen. Tällöin työn laatu kärsii ja virheellisiä päätöksiä syntyy helposti. Pääministeri Juha Sipilä on julkisuudessa vedonnut siihen, että kovassa paineessa syntyneet virheelliset turvapaikkapäätökset korjataan tarvittaessa jälkikäteen hallintotuomioistuimessa.

– Kohtuuttomassa kiireessä hakemusten käsittelijät eivät välttämättä ehdi kysyä turvapaikanhakijoilta kaikkia olennaisia kysymyksiä etenkään monimutkaisissa tapauksissa. Hallitus ei voi luottaa siihen, että kaikki virheelliset päätökset päätyisivät valitusasteisiin. Tämä pätee etenkin nyt, kun hallitus on juuri rajannut turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun ja mahdollisuutta valittaa päätöksistä, Aalto huomauttaa.

Suomella on moraalinen ja sopimuksiin perustuva velvollisuus taata turvaa hakeville oikeudenmukainen turvapaikkamenettely. Kielteisiä päätöksiä on myös perusteltu erityisesti vetoamalla sisäisen paon mahdollisuuteen. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan valtioiden ei kuitenkaan tulisi antaa kielteisiä päätöksiä Irakiin sisäisen paon mahdollisuuteen vedoten.

– Turvapaikkamenettelyn on perustuttava aidon suojelun tarpeen selvittämiseen, eikä tavoite voi olla tehdä mahdollisimman paljon kielteisiä päätöksiä. Hallituksen on otettava Maahanmuuttoviraston työntekijöiden esittämä huoli vakavasti ja taattava virastolle riittävät resurssit ja työrauha, Aalto painottaa.