picture-146784-6f705215ea9e0c9cde33baad54a63929

Antero Vartia: liikennettä vaarantavasta pysäköinnistä kaksinkertainen sakko

Kansanedustaja Antero Vartia (vihr) jättää pe 3.3.2017 eduskunnalle aloitteen pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamiseksi. Lakialoitteella muutettaisiin pysäköintivirhemaksua siten, että liikennettä vaarantavasta virheellisestä pysäköinnistä määrättäisiin sakko kaksinkertaisena. 

Virheellinen pysäköinti aiheuttaa usein vaaratilanteen muulle liikenteelle. Esimerkiksi suojatien eteen pysäköinti aiheuttaa tilanteen, jossa suojatietä ylittävä jalankulkija ei pysäköidyn auton vuoksi näe tulevaa liikennettä, eivätkä autoilijat näe jalankulkijaa. Lain mukaan auton täytyy olla vähintään viiden metrin päässä suojatiestä, mutta moni autoilija pysäköi suojatien eteen tästä huolimatta.

–  Tilanne on vaarallinen erityisesti lapsille, jotka näkyvät suojatien eteen pysäköidyn auton takaa huonosti, sanoo Vartia.

Pysäköintivirhemaksun suuruus on nykylain mukaan 20 euroa. Lisäksi sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Esimerkiksi Helsingin keskustassa pysäköintisakko on 80 euroa. Määrä on kuitenkin virheen laadusta riippumaton.

– Liikenteen vaarantumisen aiheuttamasta pysäköinnistä tulisi voida määrätä korotettu sakko. Liian alhainen pysäköintivirhemaksun taso näkyy tietoisena väärinpysäköintinä, mikä ei ole pysäköintivirhemaksujärjestelmän tavoitteiden mukaista, toteaa Vartia.

Lakialoitteen teksti Antero Vartian blogissa: http://anterovartia.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232579-vaarallisesta-pysakoinnista-tuntuva-sakko