OPPkuva

Vihreät ovat toistuvasti joutuneet muistuttamaan hallitusta sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä maakuntauudistuksen tavoitteesta: me vaadimme hyvän perusterveydenhuollon pelastamista ja laadukkaan hoitoketjun turvaamista kaikille suomalaisille. Kyse on lopulta aivan elintärkeistä palveluista, muistuttaa kansanedustaja Olli-Poika Parviainen, joka piti Vihreiden ryhmäpuheen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan hallituksen esityksen lähetekeskustelussa 7.3.2017.

Parviainen toteaa, että Vihreiden suurin huoli sotessa liittyy valinnanvapauteen.

– Esitetyssä muodossa valinnanvapaus voi vaarantaa vakavasti kaikki soten tavoitteet: niin terveyserojen kaventamisen, palvelujen hyvän integraation, kustannusten pitämisen aisoissa kuin myös palvelujen saatavuuden paranemisenkin. Kuitenkin koko sote- ja maakuntauudistusta rakennetaan epävarman valinnanvapauden varaan, Parviainen sanoo.

Valinnanvapauslakiesitykseen on onneksi tulossa muutoksia.

– Vihreät ei vastusta valinnanvapautta itsessään. Me vastustamme sen ideologista pakkosyöttämistä seurauksista välittämättä ja asiantuntijoita kuulematta. Kokonaisuuden on pysyttävä julkisen vallan hallinnassa, mitä tulee laatuun, hintaan ja yhdenvertaisuuteen ihmisille, Parviainen sanoo.

Myös maakuntahallinnon heikkous huolestuttaa.

– Maakunnilta puuttuva verotusoikeus estää niitä ohjaamasta palveluja riittävästi. Ylipäätään maakuntademokratia uhkaa jäädä ohueksi. Valtio kontrolloi tiukasti maakuntien toimintaa eikä niillä ole verotusoikeutta, ja palvelutkin toimivat markkinaehtoisesti, herää kysymys mistä maakuntavaltuustot sotessa edes päättävät? Parviainen sanoo.

Tämä uudistus määrittää myös kuntien tulevaisuutta. Kuukauden kuluttua Suomessa valitaan uudet kunnanvaltuustot tilanteessa, joissa tulevat valtuutetut ja heidän äänestäjänsä eivät voi tietää miten heidän kuntansa käy.

– Miten kannustamme kuntia huolehtimaan ennalta ehkäisevistä palveluista? Miten järjestetään terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sujuvat polut palveluihin yli kunta- ja maakuntarajojen? Parviainen kysyy.

Rakentava yhteistyö ja asiantuntijoiden kuuleminen ovat jatkossakin tärkeässä asemassa.

– Näin mittava uudistus onnistuu vain jos kuuntelemme asiantuntijoita, teemme päätökset tietoon pohjaten ja kokeilujen kautta, osallistamme asianomaiset ja pidämme ihmisten arjen tarpeet ylimpänä mielessämme, Parviainen sanoo.

Puhe luettavissa kokonaisuudessaan: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2017/03/olli-poika-parviaisen-ryhmapuhe-732017