Vihreiden kansanedustajat Heli Järvinen, Jenni Pitko ja Satu Hassi

Hallitus valmistelee parhaillaan 300 miljoonan euron kriisipakettia maatalouden auttamiseksi. Vihreät kansanedustajat Jenni Pitko, Satu Hassi ja Heli Järvinen esittävät kriisipaketin sisällöksi toimia, jotka turvaavat viljelijöiden toimeentuloa ja samalla lisäävät ruoantuotantomme omavaraisuutta vähentämällä maatalouden riippuvuutta jatkuvasti kallistuvasta fossiilienergiasta, tuontirehusta ja teollisista lannoitteista.

– Maatalouden kehittyminen niin kriisiherkäksi kuin se nyt on, ei johdu mistään luonnonlaista, vaan on harjoitetun maatalouspolitiikan tulos. Maatalouden kriisi on pikemminkin maatalouspolitiikan kriisi, korostaa kansanedustaja Satu Hassi.

– Osalla tiloista kriisi ei aiheuta suuria vaikutuksia. Kun lannoitteet tulevat pellolle itse istutetuista typensitojakasveista ja energiana käytetään kotimaista puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, on tila huomattavasti paremmassa turvassa. Juuri näiden tilojen tekemistä ratkaisuista meidän on otettava kriisipakettiin mallia, Hassi jatkaa.

Vihreiden kansanedustajien mukaan kriisipaketin on yhtäältä autettava viljelijöitä akuutin kriisin yli parantamalla tilojen taloutta. Sen lisäksi tarvitsemme mittavia toimia, jotka uudistavat maataloutta ja korjaavat sen nykyisiä rakenteita, jotka ovat osoittautuneet huonosti kriisejä kestäviksi.

– Olennaista on, että nyt päätettävät tukitoimet eivät saa vahvistaa riippuvuuttamme fossiilisesta energiasta ja teollisista lannoitteista. Se olisi pahinta, mitä voisimme tässä tilanteessa tehdä. Päinvastoin, hallituksen maatalouden kriisipaketin on autettava tiloja irtautumaan fossiilienergiasta ja teollisista lannoitteista. Uusiutuvaan energiaan ja ravinteiden kierrättämiseen satsaavat tilat selviävät paremmin myös kriiseistä, vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pitko toteaa.

– Tukipaketti ei saa päätyä vahvistamaan riippuvuuttamme fossiilitaloudesta, Pitko linjaa.

Vihreät kansanedustajat ehdottavat myös uutta järjestelmää, jolla jokainen kansalainen voisi itse tukea suomalaisia ruuantuottajia.

– Kannustetaan kauppoja kehittämään kuluttajille mahdollisuus maksaa ostamistaan elintarvikkeista esimerkiksi 10 % korkeampi hinta siten, että kaupat takaavat summan menevän suoraan tuottajille, ehdottaa kansanedustaja Heli Järvinen.

Lue vihreiden kansanedustajien esitykset maataloustuottajien toimeentulon parantamiseksi sekä maatalouden riippuvuuden vähentämiseksi fossiilienergiasta, tuontirehusta ja teollisista lannoitteista:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/maatalous-tarvitsee-uudistavan-kriisipaketin/