Niinistö, Ville vihr
Niinistö, Ville vihr

Hallitus hidastelee ilmastonsuojelua eikä kuuntele asiantuntijoita

Hallitus julkaisi tänään energia- ja ilmastostrategiansa. Vihreiden mielestä hallitus tarpeettomasti hidastelee ilmastonsuojelua. Se ei kuuntele asiantuntijoita ja jopa lisää turpeen kaltaisen merkittäviä ilmastopäästöjä aiheuttavan energiamuodon. Osa hallituksen tavoitteista on hyviä, mutta hallituksen keinoilla Suomi jää jälkeen kansainvälisestä kehityksestä ja energiamurroksesta.

– Vihreiden vaihtoehdossa uusiutuvaa energiaa edistettäisiin kaksi kertaa nopeammin kuin hallituksella. Meistä hiilineutraali Suomi olisi mahdollista saavuttaa jo 2030-luvun aikana. Sitä vaatii ilmastonmuutoksen torjuminen ja lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen asteen. EU:n päästövähennystavoitteet tulevat kiristymään lähivuosina, mutta tätä hidasteleva hallitus ei huomioi. Sipilän hallitus jättää hyödyntämättä tilaisuuden siirtää Suomi energiamurroksen ja kestävän talouden edelläkävijäksi. Tälle hidastelulle Vihreä tarjoaa edelläkävijyyttä luovan vaihtoehdon, Ville Niinistö korostaa.

Hallituksen ohjelmassa hyvää on tuontiöljyn määrän puolittaminen, uusiutuvan energian tukien huutokauppa, sähköautojen määrän nostaminen ja kiviihilestä luopuminen pääosin. Vihreiden ohjelmassa näitäkin tavoitellaan nopeammin, mutta hallituksen toimet ovat niissä oikeansuuntaisia.

Suurin ongelma on se, että asiantuntijoiden näkemyksiä ei ole kuunneltu. Hallitus ylikorostaa metsäbiomassan käyttöä muun uusiutuvan energian ja luonnonsuojelun kustannuksella. Hallitus ei myöskään ota heti käyttöön uusiutuvan energian vauhdittamista, aikoo lisätä merkittäviä ilmastopäästöjä aiheuttavan turpeen käyttöä eikä se puutu ympäristöhaitallisiin fossiilisten polttoaineiden tukiin.

– On hyvä, että hallitus aikoo edes pääosin kieltää kivihiilen käytön lailla. Linja päästöjen vähentämisessä ei kuitenkaan ole yhtenäinen. Samaan aikaan hallitus aikoo jopa lisätä yhtä suuria ilmastopäästöjä aiheuttavan turpeen polttoa. Hallituksen ohjelma ylikorostaa metsäbiomassaa ja väheksyy energiatehokkuuden ja muiden uusiutuvien energiamuotojen merkitystä. Tämä ei ole ilmastotieteen ja asiantuntijatiedon mukaista eikä linjakasta, Ville Niinistö korostaa.

Vihreistä hallituksen energia- ja ilmastostrategia on menetetty tilaisuus. Hallituksen ohjelma saavuttaa suurimman epätodellisuuden tasonsa tuulivoiman osalta, johon se suhtautuu tieteenvastaisesti.

– Hallitus viivyttelee uusiutuvan energian kannustinjärjestelmää vuoteen 2018. Se olisi käytössä vain kolme vuotta. Siis yli vuoteen ei tapahdu mitään, koska hallitus kuuntelee asiantuntijoita mieluummin perussuomalaisten huuhaata tuulivoiman vaikutuksista. Kaikki ympäristövaikutukset arvioidaan jo nyt energiahankkeissa. Fossiilisten polttoaineiden tukia hallitus aikoo jatkaa, vaikka niiden haitalliset terveysvaikutukset on tieteessä yksiselitteisesti jo todennettu. Tämä on epätodellista jatkoa hallituksen tieteenvastaiselle linjalle. Mitään pysyvää kannustinta energiamurrokselle ei hallitus tarjoa, Vile Niinistö sanoo.

Vihreiden energiavisio päästöjen vähentämisestä vuoteen 2035 mennessä julkaistaan Vaasan puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä 3.–4.12.