Suuri osa EU:n kansalaisista kannattaa toimia, joita EU on toteuttanut Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi. Suurin osa eurooppalaisista katsoo, että sodan alkamisen jälkeen EU on osoittanut solidaarisuutta (79 prosenttia) ja toiminut yhtenäisesti (63 prosenttia) ja nopeasti (58 prosenttia). Suomalaisista 85 prosenttia katsoo EU:n osoittaneen solidaarisuutta, 77 prosenttia katsoo EU:n toimineen yhtenäisesti ja 68 prosenttia nopeasti.

Tämä selvisi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa toteutetussa Flash-eurobarometrikyselyssä, jonka tulokset julkaistiin tänään.

Vastaajien selvän enemmistön mielestä on hyvä, että EU antaa Ukrainalle ja sen kansalle horjumattoman tukensa. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta (93 prosenttia, suomalaisista 96 prosenttia) hyväksyy humanitaarisen avun antamisen sodasta kärsiville ihmisille. Eurooppalaisista 88 prosenttia ja suomalaisista 95 prosenttia on valmis ottamaan sotapakolaisia EU:hun. Noin 80 prosenttia hyväksyy Ukrainan taloudellisen tukemisen. Suomalaisten vastaava luku on 92 prosenttia.

Vastaajista 66 prosenttia katsoo, että Ukrainan kannattaisi liittyä EU:hun sitten, kun se on siihen valmis. Suomalaisista 77 prosenttia kannattaa Ukrainan EU-jäsenyyttä. Noin 71 prosentin mielestä Ukraina kuuluu kanssamme samaan eurooppalaiseen perheeseen, ja 89 prosenttia vastaajista tuntee myötätuntoa ukrainalaisia kohtaan. Vastaavat luvut suomalaisvastaajien keskuudessa ovat 87 prosenttia ja 94 prosenttia.

Laajaa kannatusta saavat myös pakotteet, joita Venäjälle on asetettu sen Ukrainaan tekemän hyökkäyksen takia. Valtaosa eurooppalaisista (80 prosenttia) ja myös suomalaisista (91 prosenttia) hyväksyy Venäjän vastaiset talouspakotteet. Eurooppalaisista 79 prosenttia ja suomalaisista 90 prosenttia hyväksyy venäläisiin oligarkkeihin kohdistetut pakotteet, joiden tarkoitus on kurittaa taloudellisesti ja poliittisesti hyökkäyksestä vastuussa olevaa Venäjän poliittista eliittiä.

Kaksi kolmesta eurooppalaisesta (67 prosenttia) ja suurin osa suomalaisvastaajista (91 prosenttia) pitää hyväksyttävänä sitä, että EU rahoittaa puolustustarvikkeiden hankintaa ja toimittamista Ukrainaan. Lisäksi 75 prosentin mielestä Ukrainan sota osoittaa, että EU:n on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötään. Suomalaisvastaajista 85 prosenttia on tätä mieltä.

Kyselyn mukaan kansalaiset kannattavat laajalti myös EU:n energiapoliittisia toimia, joiden tavoitteena on, ettei EU olisi enää riippuvainen Venäjän fossiilisista polttoaineista. Enemmistön mielestä EU:n olisi esimerkiksi varauduttava ensi talveen täyttämällä kaasuvarastonsa (86 prosenttia, suomalaisista 82 prosenttia) ja ryhdyttävä toimenpiteisiin rakennusten, liikenteen ja tavaroiden energiatehokkuuden parantamiseksi (85 prosenttia, suomalaisista 83 prosenttia). Lisäksi 84 prosentin mielestä Ukrainan sodan takia on kiireesti lisättävä investointeja uusiutuviin energialähteisiin. Eurooppalaisista 90 prosenttia haluaa EU:n toteuttavan toimenpiteitä, joilla hillitään energian hinnannousun vaikutuksia kuluttajien ja yritysten kannalta. Vastaajista 86 prosenttia sanoo, että energian hinnannousu vaikuttaa merkittävästi heidän ostovoimaansa. Suomalaisvastaajista tätä mieltä on 74 prosenttia.

Tausta

Flash-eurobarometri toteutettiin kaikissa 27:ssä EU-maassa 13.–20. huhtikuuta 2022. Haastateltavia EU:n kansalaisia oli 26 066, ja tutkimus toteutettiin verkossa. Suomalaisvastaajia oli 1003.

Flash Eurobarometer 506