Tänään julkaistu Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset kannattavat vahvasti yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja odottavat EU:n luopuvan Venäjän energialähteitä koskevasta riippuvuudestaan. Kyselystä käy ilmi myös, että eurooppalaiset tukevat laajalti toimia, joita EU on toteuttanut Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

EU:n reaktio Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen – Tämänpäiväisessä kyselyssä vahvistuvat 5. toukokuuta julkaistun Flash-eurobarometrin tulokset, joiden mukaan suurin osa eurooppalaisista on tyytyväisiä niin EU:n (59 %) kuin oman maansa (57 %) toimiin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Eniten tukea saavat humanitaariset toimet (93 %) ja sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanotto EU:hun (91 %). Lisäksi 80 prosenttia eurooppalaisista tukee talouspakotteita, joita on asetettu Venäjän hallitukselle ja venäläisille yrityksille ja yksityishenkilöille, ja 70 prosenttia puolustustarvikkeiden toimittamista Ukrainaan.

Puolustus ja turvallisuus – Suurin osa EU:n kansalaisista (81 %) kannattaa EU-maiden yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kaikissa maissa vähintään kaksi kolmasosaa vastaajista tukee sitä. Lisäksi 93 prosenttia on sitä mieltä, että EU-maiden olisi toimittava yhdessä EU:n alueen puolustamiseksi, ja 85 prosenttia katsoo, että puolustusasioissa tehtävää yhteistyötä EU:n tasolla olisi lisättävä.

Energiaomavaraisuus – Eurobarometri osoittaa myös, että RePowerEU-suunnitelman tavoitteet saavat laajaa tukea. Vastaajista 87 prosenttia katsoo, että EU:n olisi vähennettävä riippuvuuttaan venäläisistä energialähteistä mahdollisimman pian, ja 80 prosentin mielestä energiapolitiikalla voidaan edistää EU:n strategisten etujen puolustamista. Eurooppalaisista 86 prosenttia on sitä mieltä, että öljyn ja kaasun tuonnin vähentäminen ja uusiutuviin energialähteisiin investoiminen on EU:n yleisen turvallisuuden kannalta tärkeää, ja 87 prosenttia katsoo, että energiatehokkuuden parantaminen vähentää riippuvuutta EU:n ulkopuolisista energiantuottajista. Lisäksi 85 prosenttia haluaisi EU:n investoivan vahvasti uusiutuviin energialähteisiin.

Ilmastonmuutoksen torjunta – 85 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että ilmastonmuutoksen torjunta voi osaltaan parantaa omaa terveyttä ja hyvinvointia, ja sama osuus uskoo, että sen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia innovointiin, investointeihin ja työpaikkoihin. Vaikka 49 prosenttia vastaajista pelkää, että ilmastonmuutoksen torjunta voi vahingoittaa EU:n taloutta, 83 prosenttia katsoo, että sen avulla voidaan osaltaan vähentää suurien ekologisten haittojen kustannuksia tulevaisuudessa. Lisäksi 81 prosenttia uskoo, että uusiutuva energia voi pitkällä aikavälillä rajoittaa energiankulutuksesta maksettavaa hintaa.

Keskeiset painopisteet – Eurobarometri osoittaa, että eurooppalaiset pitävät nykytilanteessa puolustusta ja turvallisuutta (34 %) sekä EU:n ja sen jäsenmaiden energiahuollon omavaraisuutta (26 %) tärkeimpinä painopistealoina vuonna 2022. Seuraavina tärkeysjärjestyksessä ovat talous (24 %), ympäristö ja ilmastonmuutos (22 %) ja työttömyyden hoitaminen (21 %).

Koronaviruspandemia – Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä tapaan, jolla EU on hoitanut rokotusstrategian (58 %) ja jolla heidän oman maansa johtajat ovat hoitaneet sen (59 %).

Tausta

Erityiseurobarometri 526 – ”Aikamme keskeiset haasteet: EU vuonna 2022″ järjestettiin henkilökohtaisina ja verkkohaastatteluina 19. huhtikuuta – 16. toukokuuta 2022 EU:n 27 jäsenmaassa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 26 578.