w1B0oO6O

Komission maakohtainen ehdotus päästökauppajärjestelmän ulkopuolisten päästöjen vähentämisestä on vaativa esitys Suomelle ja velvoittaa hallituksen nopeasti töihin.

Esitys ei saa johtaa Suomen talouden kustannustason kasvuun. Oikein toimittaessa velvoitteen tavoittelu voi antaa Suomelle kilpailuedun modernin, päästöttömän yhteiskunnan rakentamisessa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 39 %:lla, joustojen kanssa ehkä 36 %:lla, vuoteen 2030 mennessä edellyttää kuitenkin nopeita ja hallituksen tähän saakka käynnistämää voimakkaampia toimia erityisesti uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi.

Aivan erityisen tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamiseksi on liikenteen muuttaminen päästöttömäksi. Liikenne tuottaa tällä hetkellä 12-14 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa. Se on noin 40 prosenttia nyt kyseessä olevista päästökaupan ulkopuolisista päästöistä.

Suomessa on puhtaiden liikennepolttoaineiden tuottamiseen raaka-aineita yllin kyllin. Meillä on myös maailman paras alan teknologinen osaaminen ja yksi maailman merkittävimmistä valmistajista Neste Oyj ja joukko muita alan yrityksiä.

Puhdistuva liikenne pystyy vastaamaan runsaasti yli puolesta Suomen nyt saamista velvoitteista. Uusiutuvan polttoaineen niin sanottu sekoitusvelvoite voitaisiin nostaa kaikissa liikennemuodoissa 50 prosenttiin. Lisäksi valtiovallan tulisi edistää biokaasun, sähköautojen ja laitteiden käyttöä erilaisin toimin vuoteen 2030 mennessä.

Maatalouden, rakentamisen, asumisen ja jätehuollon mahdollisuudet merkittäviin päästöjen vähentäminen ovat liikenteeseen verrattuna vaatimattomat.

Komission esitys maankäytön muutosten ja metsän kasvun tuottamien nielujen huomioimisesta osoittaa, etteivät komission herrat ymmärrä metsätaloutta ja sitä, millaisten toimien ansiosta hiilidioksidia syövät nielut syntyvät. Suomen hallituksen on opetettava komission jäseniä ja muita EU-herroja asiassa ja saatava näiltä osin huojennusta esitettyihin velvoitteisiin.