Anttila, Sirkka-Liisa kesk
Anttila, Sirkka-Liisa kesk

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila Rengossa pe 15.06.2016 kello 14: 00

Eläkeliiton Rengon yhdistyksen tilaisuudessa Palvelutalossa

IKÄIHMISISTÄ ON PIDETTÄVÄ PAREMPAA HUOLTA – PERHEHOITO OTETTAVA LAAJEMMIN KÄYTTÖÖN – HOIVALAITOSTEN PALVELUJEN  LAATUA ON VALVOTTAVA JA TARVITTAESSA PARANNETTAVA

Suomessa oli yli 1.2 milj. eläkeikäistä kansalaista. Nämä seniorikansalaisemme ovat olleet isänmaatamme rakentamassa kukin omalla panoksellaan vuosikymmeniä. Joukossamme on sotiemme veteraaneja ja lottiakin.  Meillä tämän päivän työikäisillä ihmisillä on velvollisuus yhteisvastuullisesti huolehtia ikäihmisistämme, tämän nykyisen hyvinvointimme rakentajista.

Osana SOTE-uudistusta kehitetään perhehoitoa, joka pitäisi ottaakin laajemmin käyttöön. Ikäihmiset, jotka ovat hoidon ja hoivan tarpeessa, arvostavat kotona tapahtuvaa hoitoa kaikkein eniten. Tässä mielessä omaishoidon tukijärjestelmä on yksi mahdollisuus. Sitä on nyt kehitetty vapaapäivien ja korvausten pienten korotusten muodossa. Omaishoidontuen piirissä on vain noin 10 %.ia omaishoitajista 300 000. Tarvetta tuen laajentamiseen on siis koko ajan. Ei ole oikein että samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset ovat täysin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa he asuvat. Tähän on saatava muutos.

Suomessa on lähes puoli miljoonaa ihmistä työttömänä. Vanhusten ja ikäihmisten huollossa ja hoivassa olisi monelle heistä töitä, kunhan toimeen tartutaan. Tarvitaan oikeaa asennetta, palvelualttiutta sekä lähimmäisistämme välittämistä. Esim. lähihoitajaksi kouluttautuminen antaa hyviä valmiuksia ikäihmisten kotihoivaan.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu teidän toimestanne. Meidän pitää ehdottomasti huolehtia ikäihmisistämme hyvin, paremmin kuin tähän asti. On liian paljon esimerkkejä vanhusten huonosta kohtelusta. Meillä olisi asennetasollakin  paljon korjattavaa. Korjaus lähtee lasten ja nuorten kasvatuksesta ja meistä jokaisesta itsestämme.

Hoivalaitosten palvelujen laatua valvotaan ja valvontaa pitää tehostaa aina kun siihen on tarvetta. jotta ihmiset tulevat hyvin kohdelluiksi ja hoidetuiksi. Tulevaisuudessa SOTEn 3 mrd:n euron säästöt eivät missään oloissa saa heikentää ikäihmistemme hoitoa ja hoivaa. Me olemme hyvän huolenpidon velkaa heille, yhteiskuntamme hyvinvoinnin rakentajille ja itsenäisyytemme turvaajille.