SofiaVikman_fb

Kokoomuksen Vikman Saarikolle: Kokoomuksen perhevapaamalli vahvistaa perheiden valinnanvapautta

Kokoomuksen kansanedustaja ja perhepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Sofia Vikman kehottaa Annika Saarikkoa (kesk.) tutustumaan tarkemmin Kokoomuksen perhevapaamalliin. Vikmanin mukaan Kokoomuksen mallissa perheen valinnanvapaus lisääntyy, mutta samalla malli tukee nykyistä paremmin työelämän tasa-arvoa sekä erityisesti pienimpien lasten hoitamista kotona.

”Kokoomuksen mallin ydin on perheiden entistä vahvempi valinnanvapaus sekä perhevapaiden joustavuus. Pienten lasten hoitamista tuetaan nykyistä vahvemmin, mutta jokainen voi halutessaan jaksottaa tukea myös pidempää hoitovapaata varten. Mallissamme perheet saavat siis itse päättää, miten vapaansa käyttävät. Tämä on merkittävä valinnanvapauden lisäys”, sanoo Vikman.

Kokoomuksen mallissa säilyy mahdollisuus hoitaa lasta kotona, kunnes tämä täyttää kolme vuotta.

”Kokoomuksen malli ei kavenna yhdenkään perheen valinnan mahdollisuuksia tai mahdollisuutta hoitaa lasta kotona kunnes tämä täyttää kolme vuotta. Samalla mallissa on vahva ajuri siihen, että nuorten naisten työmarkkina-asema parantuu. Saarikon väitteet rankoista leikkauksista tai pakottamisesta osoittaa, että hän ei ole edes yrittänyt perehtyä tosissaan Kokoomuksen malliin”, jatkaa Vikman.

Perhevapaista virinnyt keskustelu osoittaa, että muutostarvetta nykyjärjestelmälle on. Vikmanin mukaan puoliväliriihessä tulee päättää kunnianhimoisesta perhevapaauudistuksesta, joka lähtee lapsen edusta ja tukee työelämän tasa-arvoa, laadukasta varhaiskasvatusta sekä työllisyyttä.

”Perhevapaiden uudistukselle ja naisten työmarkkina-aseman parantamiselle on laaja yhteiskunnallinen tuki. Sekä palkansaajien että työnantajien esittelemät perhevapaamallit ovat hyvin samansuuntaisia Kokoomuksen esittämän perhevapaauudistuksen kanssa. Myös keskustalaisten kannattaisi kiinnittää huomio eri puolilta yhteiskuntaa tuleviin puheenvuoroihin perheiden arkea helpottavan uudistuksen puolesta”, sanoo Vikman.

Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirja: https://issuu.com/kokoomus/docs/perheet_ja_tyoelama_issuu