Grahn-Laasonen, Sanni kok

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Varhaiskasvatuksen maksut alenevat tästä kuusta alkaen. Muutos on pienituloisille perheille jopa 85 euroa kuukaudessa. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan maksujen alennukset auttavat pienituloisia perheitä, erityisesti yksinhuoltajia. Muutos on askel kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

– Maksujen alentaminen helpottaa pienituloisten perheiden elämää ja mahdollistaa yhä useamman lapsen pääsyn varhaiskasvatukseen. Se edistää työllisyyttä ja tasa-arvoa ja parantaa lapsiperheiden ostovoimaa, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Tällä polulla meidän on jatkettava. Kokoomus kannattaa pitkän aikavälin tavoitteena osa-aikaisesti maksutonta varhaiskasvatusta. Se tasaisi kotitaustan vaikutusta mahdollisuuksiin elämässä ja toisi vaikuttavimman osan koulutusjärjestelmäämme tasa-arvoisesti kaikkien saataville.

– Maksuttomuuden tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi voisi osallistua varhaiskasvatukseen. Nykyisellään ne lapset, jotka hyötyisivät pedagogisesta ja laadukkaasta varhaiskasvatuksesta eniten, osallistuvat vähiten. Maksujen alentamisen tiellä voitaisiin kulkea eteenpäin niin, että maksuttomuus ulotettaisiin kaikkiin pienituloisiin perheisiin, joille nyt maksut ovat kannustinloukkuna.

Varhaiskasvatuksen maksut laskevat tänään 1. maaliskuuta. Yksinhuoltajilta, joiden tulot ovat alle 2150 euroa, ei enää peritä maksuja. Aiemmin raja oli 1638 euroa. Maksut laskevat aina yksinhuoltajilla 4400 euron kuukausituloihin saakka. Eniten maksut laskevat 2 hengen perheillä, joiden kuukausitulot ovat 2000–2140euroa. Näiden perheiden omaan käyttöön jää 70–85 euroa enemmän kuussa. 2150–3920 euron kuukausituloilla 2 hengen perheen maksut alenevat 59 eurolla kuussa.

Kolmen hengen perheissä maksuttomuuden uusi raja on 2202 euroa entisen 2017 euron sijasta. Perheessä, jossa on kaksi aikuista ja yksi lapsi tai yksi aikuinen ja kaksi lasta, maksut alenevat noin 5000 euron kuukausituloihin saakka. Eniten maksut alenevat niillä, jotka tulevat nyt maksuttomuuden piiriin, säästöt perheille tulovälillä 2050–2200 ovat 30–40 euroa kuussa.