Kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah’n (kd) mukaan hallitukselta puuttuu talouden ja työllisyyden edistämisen kokonaiskuva. Työllisyyden pelastamiseksi tarvitaan laajasti erilaisia toimia.

Siitä ei ole mitään hyötyä, että tietyllä toimenpiteellä luodaan tietty määrä päätösperäisiä työpaikkoja, jos samalla työpaikkoja häviää muualta, kun verotusta kiristetään ja kilpailukykyä heikennetään.

Essayah’n mukaan tarvitaan laaja-alaisesti toimia, joilla lisätään työvoiman tarjontaa, työvoiman liikkuvuutta ja parannetaan kannusteita työn vastaanottamiselle. Suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä on parannettava. Oleellista on myös huolehtia siitä, ettei suomalaisten ostovoima heikkene.

Hallituksen ainoaksi merkittäväksi työllisyystoimeksi on jäämässä aktiivimallin palauttaminen pienin muutoksin sekä työvoimapalveluiden resurssointi. Muut päätökset ulkoistettiin jälleen työmarkkinajärjestöille. Työllisyystavoitetta nostettiin mutta tavoitteen saavuttaminen jätettiin seuraavien hallitusten vastuulle.

Hallitus lisäsi riihessään miljardikaupalla lisää velkaa jo merkittävästi alijäämäisen valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen päälle. Minkäänlaisia sopeutustoimia ei nähty ja työllisyystoimet jäivät hyvin vaisuiksi. Tämä linja tulee johtamaan hyvinvointivaltion ylläpidon edellytysten romahtamiseen.

Hallitus päätti riihessä myös korottaa merkittävästi turpeen verotusta. Turpeen käytön nopea alasajo tulee käytännössä johtamaan siihen, että lämmöntuotannossa käytetään jatkossa entistä enemmän kivihiiltä ja öljyä. Myös puun poltto energiantuotannossa tulee lisääntymään, mikä on ympäristönäkökulmasta entistä huonompi asia.

Turvetuotannon pikainen alasajo tarkoittaa erittäin kovaa iskua maaseudun elinvoimalle ja heikentää entisestään Suomen energiaomavaraisuutta. Turpeen energiakäytöstä pitäisi luopua hallitusti pitkän siirtymäajan myötä, kun korvaavia energiamuotoja on saatavilla.