mikko-kasvo

Kansanedustaja Mikko Kärnä: Valinnanvapaus kannattaa laittaa toimimaan, jotta terveyserot saadaan kavennettua

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on tyytyväinen hallituksen linjauksista antaa maakunnille mahdollisuus itse päättää valinnanvapauden vaiheittaisesta käyttöönotosta ja neuvolapalveluiden järjestämisestä. Hallitus on osoittanut, että se luottaa maakuntien omaan päätäntävaltaan. Kansanedustaja toteaa, että palveluiden järjestäminen on tärkeintä oli tuottaja kuka tahansa.

–          Nyt tarvitaan vapautta toimia ja nyt voidaan antaa tuleville maakunnille mahdollisuus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut parhaalla mahdollisella tavalla. Tuottavien soteyhtiöiden verotustiedot tulevat olemaan avoimesti nähtävillä ja kemankuorinta eli potilaiden valikoiminen kielletään laissa. Palveluintegraation tavoitteet ovat yhä keskeinen tavoite ja valinnanvapauden toimeenpanon aikataulua höllennettiin, toteaa Mikko Kärnä

–          Hallitus luottaa maakuntien kykyyn päättää valinnanvapauden ottamisesta käyttöön.  Soteuudistuksen kokonaisuus on ehdottomasti tärkein uudistus koko hallituskaudella. Hyvinvoinnin kasvattaminen kansalaisille on valtion tärkeimpiä tehtäviä, joten vahvat hartiat tarvitaan järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut alueilla.  Hallituksen ratkaisu, jossa maakunnat saavat päättää neuvolatoiminnan järjestämisestä on oikea päätös. Tämä mahdollistaa perhekeskukset, joita valmistellaan parhaillaan monessa maakunnassa neuvolan ympärille. Maakunnat osaavat itse järjestää sotepalvelut, niin että ne palvelevat maakunnan asukkaita.

Kansanedustaja Mikko Kärnä toteaa, että valinnanvapauden käyttöönoton aikataulu olisi ollut kunnianhimoinen, mutta nyt turvataan maakuntien tilanteen huomioiva vaiheittainen käyttöönotto.

–          Nyt on todettava, että uudistuksen valmistelu on hyvin pitkällä osassa maakunnista.  Juha Rehulan ja valmistelijoiden työstä on lausuttava iso kiitos, koska soten suhteen ei annettu periksi, vaan nyt on annettava seuraavat askelmerkit soteuudistuksen käyntiin pyöräyttämiseksi maakunnissa.  Pääministeri Juha Sipilän johtajuus on nyt osoitettu ja hallituksen yhteistyökyky on todistettu. Tästä voidaan jatkaa varmaa puurtamista. Sosiaali- ja terveysalan uudistuksessa ei auta muu kuin kääriä hihat ja käydä kiinni. Nyt annetut linjaukset mahdollistavat tämän.

Kansanedustaja toteaa, että maakunnat tarvitsevat nyt hallituksen linjauksia, jotka antavat mahdollisuuden valmistella ja kartoittaa palveluntarpeita. Tarvittiin päätökset, että kuka saa tuottaa sotepalveluita.  Kaikki toimijat tarvitaan, jotta palvelut olisivat joustavia ja lähellä ihmistä, muistuttaa Mikko Kärnä.

–          On erittäin tärkeää, että alueelliset erityispiirteen voidaan ottaa huomioon sotepalveluita järjestäessä. Hallituksen linjauksien avulla maakunnilla tulee olemaan varsin hyvät työkalut päättää tarkemmin palvelujen järjestämisestä ja ohjauksesta koskien mm. yksityisten yritysten toimintaa, lähipalvelujen turvaamista ja kielellisiä oikeuksia.