1_biaudet-eva.full

#Metoo-kampanjan myötä seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalinen väkivalta ovat nousseet ajankohtaiseksi keskusteluaiheeksi. Tällä hetkellä on monia haasteita koskien rikosuhrien asemaa. Vaikka suhtautuminen ja tuki uhreille on parantunut, Suomessa on vieläkin epäkohtia ja parantamisen varaa. Tällä hetkellä voi käydä niin, että KELA tulkitsee rikostuomion vahingonkorvauksen seksuaalisen väkivallan uhreille ansiotulona.

− Vahingonkorvaus, jonka tuomionistuin on määrännyt maksettavaksi uhrille, on tarkoitettu korvauksena haitasta. Korvaukset maksetaan kivusta, särystä ja henkisestä kärsimyksestä ja rahat ovat tarkoitettu kattamaan muun muassa terapiakuluja. Tänä päivänä viranomaiset voivat kuitenkin tulkita vahingonkorvaukset ansiotuloksi, mikä johtaa siihen, että ne vaikuttavat sosiaalisiin etuihin kuten esimerkiksi toimeentulotukeen. Tämä on suuri epäkohta, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet.

− Ei ole tarkoitus, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan, että vahingonkorvaukset  korvaavat sosiaalituen, joka on tarkoitettu vuokraan ja ruokaan. Toivon hartaasti, että hallitus tarttuu tähän kysymykseen, jotta vahingonkorvauksia ei tulevaisuudessa laskettaisi ansiotuloksi ja siten vaikuttaisi negatiivisesti toimeentulotukeen, sanoo Biaudet.

Eva Biaudet on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen.