suomen_sosialidemokraattisen_puolueen_logo-svg

SDP julkaisi vaihtoehtonsa vuoden 2017 talousarvioksi. SDP panostaa hallitusta enemmän osaamiseen, työllisyyteen ja kasvuun sekä peruu koulutukseen ja pieni- ja keskituloisten arkeen kohdistuvat leikkaukset. SDP:n vaihtoehdon työllisyysvaikutukset ovat 38 000 uutta työpaikkaa vuodelle 2017. Velkaa SDP ottaa vähemmän kuin hallitus.

SDP:n vaihtoehto on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi. Se kaventaa tuloeroja siinä, missä hallituksen esitys kasvattaa niitä. Esitykset ovat tässä mielessä peilikuvia toisistaan.

– Viimeiset puolitoista vuotta Sipilän hallitus on yrittänyt uskotella suomalaisille, että heidän epäreilulle ja väärälle politiikalleen ei ole vaihtoehtoa. Se on pötypuhetta. SDP:n vaihtoehto lähtee siitä, että laatimamme budjetti kelpaa varsinaiseksi talousarvioksi sellaisenaan. Talous tasapainotetaan reilusti ja oikeudenmukaisesti. Me pidämme kaikki suomalaiset mukana, emmekä maksata laman taakkaa tavallisilla ihmisillä. Veronkevennykset kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Suomi ottaa vähemmän velkaa. SDP panostaa tulevaisuuteen ja osaamiseen, ei leikkaa siitä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Suomi työlinjalle

Hallitus tavoittelee 110 000 uutta työpaikkaa ja työllisyysasteen nostamista 72 prosenttiin. Tavoitteet ovat oikeita, mutta ne eivät toteudu. Sipilän hallitus ei ole tehnyt mitään konkreettista parantaakseen työllisyystilannetta, vaikka se on tehnyt jo kaksi neljästä budjetistaan. SDP tarttuu näihin ongelmiin vaihtoehdossaan ja vie Suomen työlinjalle. SDP:n vaihtoehtobudjetin suurimmat panostukset kohdennetaan työllisyyden ja kasvun hyväksi – yli 600 miljoonaa euroa.

SDP:n vaihtoehdon työllisyysvaikutukset vuodelle 2017 ovat 38 000 uutta työpaikkaa. Suomi tarvitsee kasvun sysäyksiä tässä ja nyt – ei hamassa tulevaisuudessa.

– Hallituksen työllisyystavoite karkaa päivä päivältä yhtä kauemmas. Suomella ei ole varaa odottaa työllisyyden suhteen. Panostuksia tarvitaan tässä ja nyt, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo.

SDP:n työllisyysvaikutukset perustuvat neljään eri kokonaisuuteen:

  • Rakentamisen ja korjausrakentamisen vauhdittamiseen;
  • Tulevaisuuden elinkeinojen hyödyntämiseen;
  • Työeläkemaksujen väliaikaiseen alentamiseen sopimalla samalla niiden takaisinmaksusta;
  • Sekä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan mm. ottamalla käyttöön Rinteen mallin ja pelastamalla nuorisotakuun.

Lisäksi SDP parantaa yritysten kasvu- ja työllistämisedellytyksiä. Tehottoman yrittäjävähennyksen vaihtoehdoksi SDP tarjoaa ALV-alarajan nostamista 30 000 euroon sekä ottamalla käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tarkoitetun 20 000 euron verovähennyksen.

Vähemmän velkaa – reilumpi verotus

Sipilän hallitus puhuu velkaantumisesta, mutta samaan aikaan kasvattaa Suomen valtionvelkaa entisestään. Hallitus on perustellut pienituloisilta leikkaamista valtion velkaantumisella. Ihmetys on ollut suuri, kun velkaantuminen ei taitu, vaan kovista puheista huolimatta jatkaa kasvuaan. Pienituloisilta leikatut rahat hallitus on laittanut suurituloisten veronkevennyksiin.

– Metsälahjavähennys, perintö- ja lahjaveron alennus ja yrittäjävähennys ovat kaikki tulonsiirtoja varakkaille suomalaisille. Ne hyödyttävät hallituksen omia eturyhmiä, mutta eivät tuo lainkaan kasvua tai työpaikkoja. Ne ovat varakkaille suomalaisille annettuja kymmenien miljoonien ja taas kymmenien miljoonien eurojen lahjoja. Näistä turhista veronkevennyksistä SDP luopuu, SDP:n kansanedustaja Timo Harakka sanoo.

Hallitus on suosinut kaikkein varakkaimpia suomalaisia. SDP:n lähtökohta on toinen kuin hallituksella. Veronkevennykset kohdistetaan pieni- ja keskituloisiin niin, että rahaa jää enemmän käteen kuin hallituksen esityksessä. Pieni- ja keskituloisen palkansaajan käteen jää SDP:n mallissa 100-200 euroa enemmän. Eläkeläiset saavat samat veronkevennykset kuin palkansaajat. Keskimääräisen työeläkkeen saaja hyötyy 160 euroa enemmän.

95 prosenttia palkansaajista ja eläkeläisistä hyötyy SDP:n budjetista enemmän kuin Sipilän hallituksen. Silti se säästää verotuloja 87 miljoonaa euroa hallituksen esitykseen verrattuna. Tällä säästöllä voidaan perua eläkeläisiin, työttömiin ja vähäosaisiin kohdistuvat indeksileikkaukset sekä lapsilisien leikkaus.  SDP parantaa erityisesti pienituloisten eläkeläisten asemaa peruuttamalla kaikki hallituksen indeksileikkaukset kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen. Eläkkeisiin tehdään lainmukainen korotus.

SDP ottaa 370 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus. SDP laajentaa veropohjaa aliverotettuun finanssisektoriin sekä kiristää lievästi suurituloisten ansio- ja pääomaverotusta. TyEL maksujen määräaikaisen alentamisen takia SDP:n vaihtoehto ei kuitenkaan kiristä veroastetta.

Harmaan talouden torjunnan resursseja SDP lisää eri valtionhallinnon aloilta yhteensä 20 miljoonalla eurolla. Arvioidut verotulohyödyt ovat 200 miljoonaa euroa.

Satojen miljoonien koulutuspanostuksia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin

Toisin kuin Sipilän hallitus, SDP uskoo, että Suomi voi menestyä vain osaamiseen ja koulutukseen panostamalla. SDP panostaa koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

SDP palauttaa lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja peruu varhaiskasvatuksen leikkaukset. SDP torjuu peruskoulun rapauttamisen palauttamalla kehittämisrahat ja ryhmäkokojen pienentämisen avustukset.

Toisen asteen koulutuksen osalta SDP:n panostukset tähtäävät siihen, että jokaiselle nuorelle taataan ammatti- tai lukiokoulutus. Nuorisotakuun toteuttamiseen ohjataan merkittäviä panostuksia. SDP peruu hallituksen ammatillisen koulutuksen uudistuksen, jonka johdosta tuhannet ja tuhannet aloituspaikat leikataan. 

SDP pitää riittämättömänä hallituksen päätöstä pääomittaa korkeakouluja, sillä sen vaikutukset jäävät murto-osaan hallituksen leikkauksista. Tämän takia ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset on syytä perua.

– Hallitus on toistuvasti pettänyt vaaleissa antamansa koulutuslupauksen. Leikkausten johdosta koulutuskenttä on sekasorrossa. SDP esittää vaihtoehdossaan täyskäännöstä koulutuspolitiikkaan. Leikkausten sijaan panostuksia tulevaisuuden kasvuun, SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru sanoo.

SDP:n vaihtoehtobudjetin koulutuspanostukset ovat yhteensä 350 miljoonaa euroa.

Itsenäinen Suomi 100 vuotta

Sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti vuodelle 2017 sisältää erityistoimia Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunnioittamiseksi. Suomi on selviytynyt verisen sisällissodan kahtiajaosta, kahdesta traagisesta suursodasta, pulasta ja köyhyydestä – ja edennyt maailman hyvinvoivimpien ja turvallisimpien kansakuntien joukkoon.

– Samalla, kun kunnioitamme menneiden sukupolvien uhrauksia ja kovaa työtä, SDP haluaa tarjota nouseville polville tulevaisuuden näköalaa, SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen sanoo.

SDP:n Suomi 100 –ohjelma pitää sisällään seuraavia toimia:

  • lisämäärärahaa veteraanien kuntoutustoimintaan ja kotiin vietävien palveluiden turvaamiseen (10 milj.)
  • Kansallisteatterin peruskorjaus käynnistetään välittömästi (10 milj. ensimmäinen vuosi)
  • Vapaa pääsy kaikkiin Suomen museoihin joulukuussa 2017 (2 milj.)
  • Nuorille suunnattu kesäduuniraha (10 milj.)
  • Nuorten työllistäminen Metsähallituksen luontopalveluiden tehtäviin kansallispuistoihin ja retkeilyalueille (2 milj.)

SDP:n Suomi 100 -ohjelman rahoitukseen varataan yhteensä 34 miljoonaa euroa.