HBTmle0u_400x400

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) peräänkuuluttaa Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle uusia ja tarkempia eettisiä ohjeita yleiskokouksessa esiin nousseiden korruptioepäilyjen takia.

“Olemme julistaneet, että yleiskokouksella on nollatoleranssi korruption suhteen. Nyt ilmi tulleet tapaukset pitää tutkia siinä valossa, miten voimme terävöittää ja parantaa ohjeistustamme, jotta sama ei pääsisi toistumaan”, Anttila totesi yleiskokouksen keskustellessa aiheesta torstaina.

Parlamentaarinen yleiskokous julkisti sunnuntaina tutkimusryhmän raportin, jonka mukaan useat yleiskokouksen entiset ja nykyiset jäsenet ovat toimineet vastoin yleiskokouksen eettisiä periaatteita ottamalla Azerbaidžanilta vastaan lahjoja ja etuja. Azerbaidžanin tavoitteena on ollut maan ihmisoikeusloukkausten lakaiseminen maton alle.

“Jos Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous haluaa säilyttää asemansa johtavana ihmisoikeuksien puolustajana, meidän on vaadittava itseltämme samaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, joita edellytämme muilta.”

“Ehkäistäksemme eturistiriitojen syntymistä, meidän tulee ajaa edelleen hallinnon lahjomattomuutta. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että korruptionvastaiset lait ovat jäsenmaissa päivitettyjä ja sitovia.”

Anttila muistutti myös luottamuksen tärkeydestä demokratiassa.

“Me olemme kaikki täällä siksi, että meihin on luotettu. Kansanedustajien korruptio tuhoaa ihmisten luottamuksen demokratiaan ja uhkaa siten eurooppalaisten yhteiskuntien perusarvoja. Yhdessä meidän tulee jälleen rakentaa tuo luottamus organisaatioomme. Tehtävämme on puolustaa ihmisoikeuksia, ei omia etuoikeuksiamme”, Anttila vaati.