Kurvinen_VPJ2018

Kurvinen pyrkii jatkokaudelle Keskustan varapuheenjohtajana AAA-ehdokkaana, Ville Toivanen vetää kampanjaa

Keskustan istuva varapuheenjohtaja, kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen pyrkii toiselle kaudelle jatkoon puoluejohdossa teemalla kolmen A:n ehdokas: ”Aatetta – Ajassa – Antti”. Kurvinen julkisti tänään teemojaan varapuheenjohtajakampanjassaan ja tulevalle kaksivuotiskaudelle. Kauhavalainen vaikuttaja on huolissaan Keskustan aatteen ja arvopohjan kohtaamisesta nykysuomalaisen arkeen. Kurvisen mielestä Keskusta voi menestyä vain, jos se on johtava tulevaisuusliike Suomessa ja tarjoaa vastauksia uusiin kysymyksiin ja ongelmiin, joita suomalaiset kohtaavat.

– Keskustan aate ja arvopohja ovat ajankohtaisia ja ajatus ihmisyydestä ja sen kehitystarpeesta ikuinen. Meidän on kuitenkin kyettävä nykyistä paremmin kertomaan, mitä aatteemme ja siihen pohjautuva politiikka tarkoittaa nykysuomalaisen ja etenkin tulevaisuuden suomalaisten arjessa ja elämässä. Miten keskusta-aatteen pohjalta vastataan niihin uusiin ilmiöihin ja muutoksiin, joiden keskelle Suomi ja suomalaiset joutuvat 10 ja 15 vuoden päästä? Mikäli emme kykene vastaamaan uusiin kysymyksiin, Keskusta ei kykene olemaan johtava poliittinen voima tulevaisuudessa, linjaa Kurvinen.

Jatkoa tavoitteleva varapuheenjohtaja listaa kuusi poliittista painopistealuetta, joilla alkiolainen aate saadaan paremmin puhuttelemaan tässä ajassa.

– Tarvitaan vihdoin ja viimein suomalaisen sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Sosiaaliturva on yhdistettävä saumattomasti ja joustavasti verotukseen. Tarvittavan sotu-uudistuksen kantavina periaatteina on oltava riittävä perusturva heikoimmassa asemassa oleville ja se, että työnteko on aina kannattavaa. Keskustan on oltava Suomen politiikan ykkönen kertomassa ja vaikuttamassa siihen, millaisia poliittisia päätöksiä ja lainsäädännön muutoksia vaatii se, että arkemme mullistavat lähivuosina digitaalinen maailma ja tekoäly. Keskustalla on oltava selkeitä vastauksia Suomen sisäisen turvallisuuden nykyisiin ja tuleviin haasteisiin kuten maahanmuuttopolitiikkaan, poliisin palvelujen saatavuuteen ja terrorismin ehkäisemiseen. Jokaisen suomalaisen arjen on tunnuttava turvalliselta. Myös peto-ongelmien ratkaiseminen on osa sisäistä turvallisuutta.

– Keskustan on edelleen puolustettava koko Suomen kehittämistä ja harjoitettava aktiivista aluepolitiikkaa. Uusi aluepolitiikka lähtee erityisesti elinkeinoelämän ja yksityisen sektorin työpaikkojen luomisesta. Koulutuspaikkoja on oltava tasaisesti joka puolella: myös seutukeskuksissa ja pienemmissä kunnissa esimerkiksi koulutussopimusten ja täsmäkoulutusten avulla. Infrastruktuurista huolehtiminen on yksi uuden aluepolitiikan avaimista. Maatalouspolitiikka pitää sanoittaa ruokapolitiikaksi, joka puhuttelee niin maalla kuin kaupungeissa ja huolehtia nuorten viljelijöiden tulevaisuuden uskosta.

– Niin Suomessa kuin muuallakin teollisuusmaissa yksilöllisyyden korostaminen on mennyt pitkälle. Tästä on seurannut juurettomuutta ja erilaista pahoinvointia. Suomalaiset ovat kypsiä miettimään sitä, onko ääriyksilöllinen elämäntapa todella merkityksellistä ja onnellista elämää. Keskustan on uskallettava puhua siitä, että ihmisellä on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia omaa lähiyhteisöään ja yhteiskuntaa kohtaan. Keskustan on nykyistä voimakkaammin korostettava yhteisöllisyyden voimaa: perhettä, ystävyyssuhteita, kolmatta sektoria ja kansalaisjärjestöjä.

Kurvisen vpj-kampanjaa tänä vuonna johtaa Joensuun Enosta oleva keskustavaikuttaja Ville Toivanen. Toivanen on ammatiltaan prosessinhoitaja metsäteollisuudessa ja hän toimii mm. Pohjois-Karjalan keskustapiirin varapuheenjohtajana, Joensuun kirkkovaltuuston jäsenenä, 4H-liiton hallituksen jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut mm. Suomen Keskustanuorten varapuheenjohtajana ja ammatillisen koulutuksen maakunnallisissa luottamustoimissa.

– Tunnen Antin pitkältä ajalta ja luotan täysin häneen ja hänen osaamiseensa. Kauhavalta ponnistava Antti tuntee niin maaseudun asiat kuin myös suurempien kaupunkien ongelmat. Nuoresta iästä huolimatta Antilla on lähes 15 vuoden kokemus poliittisesta vaikuttamisesta kaikilla eri tasoilla. Hän on kiertänyt aktiivisesti kenttää. Antilla on vahvat visiot tulevalle kaksivuotiskaudelle, eikä ole pahitteeksi, että puoluejohdossa on myös oikeudellista osaamista, linjaa kampanjapäällikkö Ville Toivanen.

Antti Kurvinen (s.1986) on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kauhavalta. Hän on toiminut Keskustan varapuheenjohtajana Seinäjoen puoluekokouksesta lähtien vuodesta 2016. Kurvinen toimii eduskunnassa varsinaisena jäsenenä perustuslaki- ja hallintovaliokunnissa sekä varajäsenenä maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Kurvinen on kotikaupunkinsa valtuuston 1.vpj ja Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsen. Aiemmin Kurvinen on toiminut mm. Suomen Keskustanuorten ja Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) puheenjohtajana. Kurvinen on ammatiltaan lakimies ja valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Hän on työurallaan työskennellyt mm. asianajotoimistossa ja pankissa.