Opetusministeri Li Andersson (vas.)

Suuri valiokunta sai tänään opetusministeri Li Anderssonin (vas.) selvityksen EU:n opetusministerien epävirallisesta kokouksesta Saksan Osnabrückissä 16.–17. syyskuuta. Ministerit ja työmarkkinaosapuolet keskustelevat kokouksessa ammatillisen koulutuksen kehittämisestä Euroopassa.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on yksi Saksan painopisteistä EU:n neuvoston puheenjohtajamaana. Keskustelu liittyy myös komission tiedonantoon osaamisohjelmaksi kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi.

Ministeri Andersson kertoi, että Suomi aikoo painottaa koulutusinvestointien merkitystä, elinikäistä ja jatkuvaa oppimista, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, työelämän ja koulutuksen kumppanuutta, digitalisaatiota ja opinpolun joustavuutta sekä ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen edistämistä ammatillisessa koulutuksessa.

Suuri valiokunta kävi ministerin kanssa keskustelua mm. koulutusinvestointien taloudellisesta arvosta, mahdollisuuksista koulutusinvestointeihin EU:n elpymisvälineen kautta sekä koronapandemian vaikutuksista koulutussektoriin eri maissa.

Ministeri Andersson kertoi, että jäsenmaat ovat keväästä alkaen vaihtaneet kattavasti tietoa koronapandemian vuoksi tehdyistä toimenpiteistä ja vaikutuksista. Ministeri arvioi, että painopiste Euroopassa on nyt siirtymässä pandemian sosiaalisten vaikutusten arviointiin, sillä lähiopetukseen on laajalti palattu.