Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki Kuva: Tero Jussila

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä keskusteli kokouksessaan Helsinki Pride -viikolla sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksia edistävistä hankkeista. Eduskuntaryhmä esittää vakavan huolen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa parantavien lakihankkeiden tilanteesta.

– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa on viime vuosina edistetty yksittäisin lakimuutoksin, mutta paljon on vielä tehtävää. Tapa, jolla Suomi kohtelee transihmisiä on räikeä ihmisoikeusloukkaus ja häpeä. Transihmiset ja heidän perheensä ovat joutuneet odottamaan lain korjaamista liian kauan, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo.

Lisääntymiskyvyttömyyttä, pitkää diagnosointijaksoa ja täysi-ikäisyyttä juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtoina edellyttävä nykyinen translaki on epäinhimillinen, vanhentunut ja ristiriidassa Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Hallitus on sitoutunut säätämään uuden, itsemääräämisoikeutta kunnioittavan lain sukupuolen vahvistamisesta, jossa vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.

Translain uudistusta valmistelleen valmistelutyöryhmän raportti julkaistiin helmikuussa 2020. Asiantuntijaryhmän raportti esitteli vaihtoehtoisia sääntelymalleja sukupuolivähemmistöjen oikeudellisen aseman järjestämiseksi. Asiantuntijoiden työ tukee myös hallitusohjelmakirjausta laajempaa uudistusta. Vasemmistoliitto on kannattanut henkilön omaan ilmoitukseen perustuvaa oikeudellisen sukupuolen vahvistamista. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toivoo, että uudistuksen yhteydessä tarkasteltaisiin myös sukupuolivähemmistöön kuuluvien lasten ja nuorten asemaa.

Translain uudistuksen valmistelun on tarkoitus jatkua raportin pohjalta laajapohjaisessa työryhmässä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö asettaa. Työryhmän työtä ei ole kuitenkaan vieläkään aloitettu.

Lakiuudistuksen viivästyminen tarkoittaa, että myös nykylain vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä pysyy yhä voimassa. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus oikeudellisen sukupuolimerkinnän korjaamisen ehtona on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta, ja sen poistamisesta vallitsee laaja yksimielisyys.

Translain lisäksi toinen käynnissä oleva, sateenkaari-ihmisten ja perheiden asemaan vaikuttava lakiuudistus on oikeusministeriössä valmisteltava vanhemmuuslaki. Kansalaisaloitteen ansiosta säädetty äitiyslaki paransi naisparien lasten asemaa turvaamalla lapsen oikeuden molempiin vanhempiinsa syntymästä lähtien. Hallitusohjelman mukaisesti oikeusministeriössä valmistellaan äitiyslain ja isyyslain yhdistävää vanhemmuuslakia.

Yhdenvertaisesti perheitä kohtelevaa vanhemmuuslakia pitkään toivoneet sateenkaari- ja perhejärjestöt ovat kuitenkin esittäneet huolta tiedoista, joiden mukaan ensi keväänä odotettava esitys ei huomioisi tai parantaisi esimerkiksi useamman kuin kahden vanhemman apilaperheiden tai transsukupuolisten vanhempien lasten asemaa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tunnistaa ja jakaa huolet.

– Perhemyönteisestä politiikasta puhutaan paljon. Aito perhemyönteisyys edellyttää, että lainsäädäntömme ja yhteiskuntamme tunnustaa perheiden moninaisuuden ja lasten oikeuden vanhempiinsa riippumatta vanhempien sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai perheiden kokoonpanosta, Arhinmäki sanoo.