Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät pakotteet tiistaina 1. maaliskuuta.

Euroopan unioni reagoi Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa uusia pakotteita. Tiistaina 1. maaliskuuta hyväksytyt pakotteet täydentävät aiemmin hyväksyttyä pakettia Venäjän toiminnan vastaisista EU-pakotteista.

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden listaa, joihin kohdistetaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin liittyviä pakotteita. Pakotelistalle lisättiin Valko-Venäjän puolustushallinnon henkilöitä. Heitä koskevat varojen jäädytykset sekä matkustus- ja kauttakulkurajoitukset.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin sulkemalla seitsemän venäläispankkia pankkien välisen tietoverkkojärjestelmä SWIFT:in ulkopuolelle. Järjestelmää käytetään maksu- ja arvopaperitoimeksiantoihin liittyvien viestien välitykseen. Pakotteiden kohteena olevan pankin sanomavälitys SWIFT-verkossa katkeaa. Lisäksi päätettiin eurokäteisen vientikiellosta Venäjälle, tietyin poikkeuksin, ja kiellettiin investoinnit ja osallistuminen Venäjän valtion investointirahaston hankkeisiin. Eurokäteisen vientikielto on astunut voimaan ja SWIFT-sulku astuu voimaan 10 päivän siirtymäajalla. Päätöksillä tehostetaan aiemmin käyttöönotettuja sektorikohtaisia pakotteita rahoitussektorilla.  Lisäksi sektoripakotteisiin hyväksyttiin EU:n ulkoministereiden epävirallisessa videokokouksessaan 27.2. kannattama ehdotus Venäjän valtion omistamien mediakanavien (RT ja Sputnik) toiminnan kieltämisestä disinformaation leviämisen estämiseksi.

Mediapakotteet

SWIFT-sulku

Henkilöpakotteet