Myllykoski, Jari vas
Myllykoski, Jari vas

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski vastaa blogissaan Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokkaan kritiikkiin puolueen minimipalkkaesitystä kohtaan. Myllykosken mukaan 10 euron minimituntipalkka ei vaaranna työehtosopimusten yleissitovuutta, vaan tukee ja täydentää sitä.

– Lainsäädäntö lähtee aina heikommassa asemassa olevan oikeuksien takaamisesta. Siksi työlainsäädännönkin tulee määrätä vähimmäistasosta, jota täydennetään työehtosopimuksin. Tämä ei romuta yleissitovuusjärjestelmää, vaan tukee ja täydentää sitä, Myllykoski kirjoittaa.

– Haluamme siksi myös normaalisitovien ja yleissitovien työehtosopimusten ulkopuolella olevat yli 200 000 työntekijää selkeästi määritellyn vähimmäispalkan piiriin. Työmarkkinajärjestöjen sopimusoikeuteen aloitteemme ei puutu muilta osin kuin vähimmäispalkan osalta.

Myllykosken mukaan Vasemmisto uusi alun perin 2010 tehdyn minimipalkkaesityksen osittain hallituksen kaavaileman paikallisen sopimisen kriisilausekkeen vuoksi.

– Ymmärrän Suokkaan huolen yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän puolesta. Järjestelmä on toiminut hyvin tarjoten palkansaajille kelvolliset työehdot viimeisten vuosikymmenten aikana. Järjestelmä vaatii kuitenkin tuekseen lakisääteisen minimipalkan kaltaisia uudistuksia, jotta järjestelmää ei hiljalleen nakerrettaisi palkkojen polkemiseksi.

Jari Myllykosken blogikirjoitus kokonaisuudessaan: http://www.jarimyllykoski.com/?p=1190