Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr.) Kuva: Valtioneuvosto

”Käsillämme olevat kriisit ovat tuoneet pinnalle epämukavan totuuden paitsi sodan julmuudesta, myös luonnonvarojen kiistämättömän poliittisuuden ja rajallisuuden. Tarvitsemme kiireesti keinoja katkaista riippuvuutemme luonnonvarojen ylikulutuksesta ja fossiilisista polttoaineista”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari totesi tänään kiertotaloutta koskevassa infotilaisuudessaan. Kiertotalous on talouden ja ympäristöpolitiikan seuraava loikka, joka auttaa myös hillitsemään luontokatoa ja ilmastonmuutosta.

Suomi on yksi Euroopan eniten resursseja käyttäviä maita. Suomen kotimainen kulutus on noin 29 tonnia henkeä kohden, kun kestäväksi tasoksi on arvioitu 3-8 tonnia. Suomen ylikulutuspäivä on tänä vuonna jo 31. maaliskuuta. Tämä tarkoittaa, että suomalaiset ovat kuluttaneet kolmessa kuukaudessa oman osansa uusiutuvista luonnonvaroista.

Hallitus asetti Kiertotalousohjelmassa (2021) ensi kertaa Suomen historiassa tavoitteet luonnonvarojen kulutukselle. Hallitus linjasi muun muassa, ettei kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus saisi vuonna 2035 ylittää vuoden 2015 tasoa.

”Tavoitteen saavuttamiseksi ympäristöministeriö aloitti myös selvitystyön professori Dasguptan raportin pohjalta. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten talous, luonnonvarojen käyttö ja luonnon monimuotoisuus liittyvät toisiinsa, ja miten luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vaikuttaa talouteen”, ministeri Kari sanoo.

Kiertotalousohjelman luonnonvaratavoitteita kiritetään solmimalla sopimus vähähiilisestä kiertotaloudesta, johon toimialojen, yritysten, kuntien ja alueiden toivotaan liittyvän omilla sitoumuksillaan. Työn alussa tutkijat luovat vaihtoehtoisia polkuja kestävämpään ja resurssitehokkaampaan tulevaisuuteen yhdessä mukaan lähteneiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tutkijat sparraavat toimijoita valitsemaan vaikuttavimpia toimia omiin sitoumuksiinsa.

”Toivon, että työhön lähtee laaja joukko suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita. Tämä tarjoaa mahdollisuuden pohtia polkuja kohti resurssipihiä ja hiilineutraalia tulevaisuutta, luoda uutta liiketoimintaa ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä tunnistaa toimia, jotka vahvistavat myös omavaraisuutta ja luovat hyvinvointia”, Kari toteaa.

EU:n komission odotetaan tällä viikolla julkistavan kiertotalouteen liittyviä aloitteita, kuten kestävän tuotepolitiikan aloitteen ja strategian kestäviä tekstiilejä varten.

”Tuotteiden kestävä suunnittelu on keskeinen muutosvoima. Kuluttajat ansaitsevat tuotteita, jotka ovat kestäviä, huollettavia, korjattavia ja turvallisesti kierrätettäviä. Luonnonvaroja säästävä talous on mahdollisuus myös yrityksille saada kilpailuetua kestävämmistä tuotteista sekä luoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja”, Kari sanoo.