Komissio on tänään päättänyt rekisteröidä kaksi eurooppalaista kansalaisaloitetta: ”Joka taloon Euroopassa 1 kilowatin aurinkokennot ja 0,6 kilowatin tuuliturbiini kuntien kautta kanavoidulla EU-rahoituksella” ja ”EU:n maaseutuperinnön suojelu sekä elintarviketurva ja -huolto”.

Uusiutuvia energialähteitä koskevan aloitteen järjestäjät kehottavat rakentamaan ja asentamaan sellaista infrastruktuuria, jonka avulla kotitalouksiin (myös kaikkein eristyneimmissä kylissä sijaitseviin kotitalouksiin) voidaan toimittaa vihreää energiaa niiden hiilidioksidijalanjäljen pienentämiseksi. Lisäksi ne kehottavat valistamaan ihmisiä vihreän energian eduista ja kouluttamaan kuntien työntekijöitä ympäristöasioissa.

Aloitteen ”EU:n maaseutuperinnön suojelu sekä elintarviketurva ja -huolto” järjestäjät kehottavat EU:ta uudistamaan sitoutumisensa alueellisen perinnön ja maaseudun kestävän kasvun kehittämiseen sekä maaseutualueiden elintason nostamiseen, jotta EU:n elintarviketuotantoyhteisöjen elinkyky voidaan varmistaa. Ne kehottavat edistämään maaseutuyhteisöjen ytimessä olevia maaseudun työllistymiskäytäntöjä ja -toimintoja, kunnioittamaan perinteistä käsityöteollisuutta sekä tunnustamaan elintarviketurvan ja -huollon. Järjestäjät pyytävät myös, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon sisällytettäisiin maaseutuperinnön edistäminen sekä elintarviketurvan ja -huollon tunnustaminen.

Koska mainitut kansalaisaloitteet täyttävät muodolliset edellytykset, komissio katsoo, että ne ovat oikeudellisesti hyväksyttäviä. Komissio ei ole vielä tässä vaiheessa arvioinut ehdotusten sisältöä.

Tämänpäiväisen rekisteröimisen jälkeen järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen. Jos eurooppalainen kansalaisaloite saa vuoden kuluessa miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä eri EU-maasta, komission on otettava siihen kantaa. Komissio päättää, toteuttaako se aloitteen johdosta toimia vai ei. Kummassakin tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä.

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Aloitteen avulla kansalaiset voivat pyytää komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Kansalaisaloitejärjestelmä käynnistettiin virallisesti huhtikuussa 2012. Kansalaisaloitteella Euroopan komissiota pyydetään ehdottamaan lainsäädäntöä alalla, jolla se on toimivaltainen. Kun aloite on virallisesti rekisteröity, sille on kerättävä miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään seitsemästä EU-maasta, jotta komissio voi tehdä säädösehdotuksen. Kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, jos se täyttää seuraavat edellytykset: 1) aloite ei ylitä selvästi komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, 2) se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa ja 3) se ei ole selvästi EU:n arvojen vastainen.

Komissio on saanut tähän mennessä kaikkiaan 119 eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröintipyyntöä. Niistä 93 on täyttänyt vaatimukset ja rekisteröity. Tänään tehdyn päätöksen myötä tänä vuonna rekisteröityjen aloitteiden määrä nousee seitsemään.

Lisätietoja

”Joka taloon Euroopassa 1 kilowatin aurinkokennot ja 0,6 kilowatin tuuliturbiini kuntien kautta kanavoidulla EU-rahoituksella”

”EU:n maaseutuperinnön suojelu sekä elintarviketurva ja -huolto”

Kansalaisaloitteet, joihin kerätään parhaillaan allekirjoituksia

EU:n kansalaisaloitefoorumi

#EUTakeTheInitiative -kampanja