Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) Kuvaaja: Lauri Heikkinen/valtioneuvoston kanslia

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu Luxemburgissa tiistaina 13. lokakuuta. Neuvosto valmistelee 15.–16. lokakuuta järjestettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, käy vuosittaisen oikeusvaltiovuoropuhelun ja saa tilannekatsauksen EU:n ja Ison-Britannian neuvotteluista. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Neuvosto käy keskustelun lokakuun Eurooppa-neuvoston päätelmäluonnoksesta. Eurooppa-neuvoston aiheina ovat EU:n ja Ison-Britannian suhde, ilmastonmuutos, ulkosuhteet ja koronaviruksen torjunta. Suomi pitää tärkeänä, että EU:n 2030 ilmastotavoitteen nostosta päätetään mahdollisimman pian ja että EU voi ilmoittaa korotetun tavoitteensa YK:lle vuoden loppuun mennessä.

Neuvosto saa EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnierin tilannekatsauksen EU:n ja Ison-Britannian neuvotteluista. Lokakuun Eurooppa-neuvoston on tarkoitus ottaa asiaan kantaa päätelmissään. Suomen ja EU:n kantojen muuttamiselle ei tällä hetkellä ole tarvetta.

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa antaa kokouksessa tilannekatsauksen rahoituskehys- ja elpymispakettikäsittelystä. Suomi katsoo, että jatkotyössä tulee seurata tarkasti heinäkuun Eurooppa-neuvoston päätelmiä ja käsitellä keskeisimpiä rahoituskehyskysymyksiä yhtenä pakettina. Tehokkaasti toimivan oikeusvaltiomekanismin luominen rahoituksen ehdoksi on keskeistä.

Neuvosto käy vuosittaisen oikeusvaltiovuoropuhelun komission ensimmäisen oikeusvaltiokertomuksen pohjalta. Komission vuosittainen tarkastelukierros ja siihen liittyvä oikeusvaltiokertomus on merkittävä uudistus, jonka ansiosta toimintaa voidaan tehostaa. Oikeusvaltiokertomus tarjoaa vankan pohjan jäsenvaltioiden oikeusvaltiotilanteen arvioinnille ja neuvoston keskustelulle oikeusvaltiotilanteesta EU:ssa.

”Oikeusvaltioperiaate on nykyaikaisen demokratian olennainen kulmakivi. Komission uusi oikeusvaltiokertomus on tärkeä osa EU:n oikeusvaltiotyökalupakkia. Olen iloinen, että pääsemme nyt ensimmäistä kertaa keskustelemaan siitä neuvostossa. Tämän on yksi niistä asioista, jonka eteen teimme töitä myös Suomen puheenjohtajakaudella”, sanoo ministeri Tuppurainen.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä myös neuvoston suositus koordinoidusta lähestymistavasta koronakriisistä johtuviin vapaan liikkuvuuden rajoituksiin. Suomi tukee tavoitetta koordinoida jäsenvaltioiden toimia ja tiedottaa niistä selkeästi EU:n tasolla. On tärkeää, ettei EU-toimilla rajoiteta jäsenvaltion mahdollisuutta asettaa tarvittaessa muita jäsenvaltioita tiukempia rajoituksia, mikäli se on välttämätöntä kansanterveyden ja yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle.