4ezjb8uv

Torvalds: Euroopan parlamentin päätös veroviranomaisten tietojenvaihtoa koskevista uusista säännöistä on tervetullut 

Euroopan parlamentti hyväksyi eilen laajalla enemmistöllä uudet säännöt, jotka automatisoivat tietojenvaihtoa EU:n jäsenmaiden välillä. Tarkoituksena on edistää veronkierron havaitsemista, mikä puolestaan edesauttaa veronkierron torjuntaa. Kun uudet säännöt astuvat voimaan, jäsenmaiden veroviranomaisten tulee automaattisesta jakaa tietoa esimerkiksi pankkisaldosta, korkotuloista ja osingoista muiden jäsenmaiden veroviranomaisten kanssa.

Uudet säännöt ovat syntyneet usean veronkiertoa koskevan skandaalin jälkeen, joista tunnetuin on ns. Panamapaperit.

Eurooppaparlamentaarikko Nils Torvalds, joka johti liberaalin ALDE-ryhmän neuvotteluja, on tulokseen tyytyväinen: ”On hyvin ongelmallista, ettei yhteistyö jäsenmaiden veroviranomaisten välillä aina ole toiminut, niin kuin sen pitäisi. Jo olemassa olevien tietojen jakaminen edesauttaa yhteistyötä ja pidän tätä tietenkin tervetulleena.”

Samalla Torvalds toteaa, että tämä on ainoastaan ensimmäinen askel taistelussa veronkiertoa, rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan: ”Vaikka tämä päätös on positiivinen, meillä on edelleen pitkä tie kuljettavana, jos tosissaan haluamme päästä käsiksi näihin ongelmiin. Jäsenmaiden on jatkossakin otettava nämä kysymykset vakavasti ja annettava EU:lle mahdollisuus esittää uusia, konkreettisia toimenpiteitä.”

Seuraava iso toimenpide EU-tasolla on ns. rahanpesudirektiivin uudistaminen, joka on parhaillaan käynnissä. Tämänkin lakiehdotuksen osalta Torvalds johtaa ALDE-ryhmän neuvotteluja. Parlamentin kanta arvioidaan selvenevän kevään 2017 aikana.