Kanerva, Ilkka kok

Etyjin yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.)

Etyjin yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) korostaa vaalien merkitystä demokraattisen yhteiskunnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kanerva puhui Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ja Etyjin demokratia- ja ihmisoikeustoimiston Odihrin yhteisseminaarissa Wienissä keskiviikkona 2. marraskuuta.

Vaalitarkkailu on ollut Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ja Odihrin agendalla jo yli kaksikymmentäviisi vuotta. Kanerva muistutti puheessaan, että vaalitarkkailujärjestelmä luotiin tukemaan ja edistämään olemassa olevia ja kehittyviä demokraattisia rakenteita.

“Valtioiden tulisi taata kaikille mahdollisuus äänestää ja tasavertaiset mahdollisuudet tulla valituksi. Vaalit tarkoittavat mandaattia, joka voidaan myös menettää. Vaalien uskottavuus perustuu monilta osin äänestäjien luottamukseen vaaleihin ja vaalijärjestelmään. Se edellyttää avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja kriittistä tarkastelua – eli vapaata mediaa”, Kanerva muistutti.

Kanerva korosti myös vallanpitäjien ja opposition välisen yhteistyön tärkeyttä. Vaalipäivän onnistuminen ei kerro onnistuneista vaaleista. Siksi tarvitaan tarkkailua koko vaalijärjestelmän osalta mm. puolueiden sisäisistä menettelyistä, rahoituksesta ja vaikkapa meidän ja kansalaisjärjestäjien rooleista jo pitkälti ennen vaaleja ja sitten vaalien toimeenpanoa itse vaalipäivänä, sekä luonnollisesti ääntenlaskennan oikeudenmukaisuutta. Tarvitaan myös niin pitkäaikaista kuin lyhytaikaista tarkkailua. Raportin pitää olla kriittinen mutta rakentava ja suositusten täytäntöönpanoa on seurattava hyvässä hengessä viranomaisten kanssa.