Vanhanen, Matti kesk
Vanhanen, Matti kesk
Vanhanen, Matti kesk

Venäjän virkamiestasolla esittämään neuvottelukutsuun kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti. Aloite neuvotteluihin on tähän mennessä julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan sisällöltään siksi epäselvä, että se tarjoaa Venäjälle mahdollisuuden hioa sisältöä saamansa palautteen perusteella. Epäselvää on jopa se, koskeeko kutsu kaikkia Nato-maita vai vain pienempää ryhmää. On vaikea uskoa, että suppeamman ryhmän kokoontuminen olisi realistista. Nato esiintyy yhtenä. Suomella ja Ruotsilla luulisi tämän suhteen kuitenkin olevan liikkumavaraa.

Suomella ja Baltian kolmella maalla on historiallista allergiaa sotilaallisia konsultaatiota kohtaan. Tästä ei kannata hakea silti historiallista analogiaa, koska tilanne on uusi. Diplomatian historiasta kannattaa kuitenkin päätellä, että nyt on julkisuuteen sanottu vain osa. Venäjällä on varmasti mielessään pidemmälle menevä ajatus, joka tavalla tai toisella on kytköksissä heidän laajempaan ajatteluunsa eurooppalaisesta turvallisuusarkkitehtuurista.

Julkisuudessa kerrottu tavoite vähentää sotilaallisten vahinkojen riskiä lentoliikenteessä on sama, jonka presidentti Niinistö esitti presidentti Putinille. Meriliikenteen on kuuluttava samaan kokonaisuuteen. Siksi lienee luonnollista, että Suomi suhtautuu jatkokeskustelujen mahdollisuuteen myönteisesti. Vastausta ei pidä kuitenkaan antaa yksin, vaan mahdollisuudesta on keskusteltava muiden kanssa. Aloitteen tulo julkisuuteen Venäjän puolustusministeriön puolelta alleviivaa keskustelun teknistä luonnetta. 

Osaan hyvin kuvitella, että lännessä mietityttää aloitteeseen sisältyvä ajattelu, käsitellä Itämerta ja Venäjän rajaa lähellä olevia alueita erillään laajemmasta kontekstista. Suomelle tämä ei voi olla ongelma. Lähestymistapaan voi pikemminkin lisätä sen, että kun Itämerellä saavutetaan vakautta lisääviä toimia, voidaan yhteistä huomiota sen jälkeen suunnata Ukrainan ja Syyrian kriisien ratkaisemiseen ja yhteiseen toimintaan terrorismin estämiseksi.

Jos ja kun Itämerellä etsitään pieniäkin luottamusta lisääviä toimia, on Suomenkin, irrallaan Moskovan mahdollisista neuvotteluista, harkittava ensi vuoden sotilasteknisiä harjoituksia suunnitellessaan niiden näyttävyyden supistamista verrattuna kuluvaan kesään.